Ett kvartal med HCP 62

I början av året infördes en ny övre gräns i vårt handikappsystem – 52 blev 62. Orsaken till ändringen var att de med hcp överstigande 50 som grupp var missgynnade i våra hcp-tävlingar då de hamnade på strax under 48% i medelutfall - ”rätt” värde är 50%. Detta beror på att den femtedel av våra medlemmar som tillhör denna grupp tvingades att spela på för lågt hcp i förhållande till sin spelförmåga då maxvärdet var satt till 52. Då många av våra klubbar delar ut priserna baserat på placering enligt hcp-utfallet blir orättvisan uppenbar.

Vårt hcp-system har en viss tröghet, så någon omedelbar påverkan förväntades inte, men kanske en förbättrad rättvisa under året. Hur har det då gått?

Vi ser att medelvärdet i gruppen har ökat från 47,8% till 48,0% under första kvartalet med en uppgång under februari. Ett steg i rätt riktning för de medlemmar vars klubbar presenterar ett hcp-resultat för sina tävlingar. Tyvärr är det fortfarande så att det är bara i 62% av våra bronstävlingar på klubbarna som ett hcp-resultat presenteras, vilket begränsar effekten av ändringen. Vi vill gärna se att denna andel ökar under 2024 så vi får ut full effekt för att stimulera spelare med högre handikapp till att spela mer.

Är du intresserad av att följa hcp62 kommer löpande varje månad att presenteras lite fler detaljer om hur vårt hcp-system påverkats av förändringen under året. Uppföljning av hcp