Utbildningshelg januari 2025

Välutbildade funktionärer i våra klubbar borgar för att vi ska kunna göra det bästa för såväl spelare som nya medlemmar och etablerade elitspelare.

Under utbildningshelgen 9-12 januari arrangeras SBF:s TK, MK och UtbK centrala utbildningar på gemensam arena, Scandic Väst i Örebro.

Som funktionär med blandade sysslor på klubben har man även möjlighet att kombinera den inledande klubbfunktionärsträffen med steg 2 för bridgelärare eller tävlingsledare.
Observera dock att utbildningarna för bridgelärare och tävlingsledare förutsätter att man tidigare klarat av utbildning i Steg 1.

Om du har frågor eller funderingar kontakta gärna Micke Melander via e-post mme@svenskbridge.se

Klubbfunktionär - Steg 1

Inbjudan och program i dokumentet för utbildningshelg 2025: Utbildningshelg 9 -12 januari 2025
När: 9 – 10 januari 2025
Var: Scandic Väst Örebro
Målgrupp: Klubbfunktionärer i SBF:s klubbar.
Avgift: 1 500 kr.
Vi bygger vidare på Klubbfunktionärsutbildningen och de tematräffar som hållits under hösten. Fokus på att lära av varandra och ”stjäla goda idéer som fungerat i praktiken”.
Anmälan: Senast 13 december på hemsidan eller via e-post till mme@svenskbridge.se

Bridgelärarutbildning - Steg 2

Inbjudan och program i dokumentet för utbildningshelg 2025: Utbildningshelg 9 -12 januari 2025
När: 10-11 jan 2025
Var: Scandic Väst Örebro
Målgrupp: Alla med Steg 1 utbildning.
Avgift: 1 500 kr.
Vidareutbildning för bridgelärare inom områden
som tekniska hjälpmedel, praktisk pedagogik och metodik. En
chans att diskutera med likasinnade kring arbetet.
Anmälan: Senast 13 december på hemsidan eller via e-post till mme@svenskbridge.se

TL - Seminarium - Steg 2-3

Inbjudan och program i dokumentet för utbildningshelg 2025: Utbildningshelg 9 -12 januari 2025
När: 11 – 12 januari 2025
Var: Scandic Väst Örebro
Målgrupp: Tävlingsledare med Steg 2 eller högre licens.
Avgift: 2 000 kr.
Syftet med seminariet är att vidareutbilda samt ge möjligheter till simuleringsträning inför 2026 års Steg 3-utbildning med examinering.
Anmälan: Senast 13 december på hemsidan eller via e-post till mme@svenskbridge.se