Trivselregler för Bridge

Trivselregler för bridge ingår i det Generella tegelverk som uppdateras årligen.
Se regelverket för att vara säker på att läsa den senaste versionen.
Nedanstående skrivning gäller 2015.

Allmänt

Det förhållningssätt som beskrivs i Trivselregler för Bridge gäller för all sanktionerad tävlingsverksamhet; brons, silver och guldtävlingar.
Uppträdande och etikett berörs i 2017 års bridgelagar, §74 och §91.

Vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. Därför måste vi uppträda på ett angenämt sätt mot alla som medverkar i tävlingen. Vi ska också göra vårt bästa för att agera bridgemässigt korrekt.
Detta är grundläggande i Trivselregler för Bridge.

Bridge är ett sätt att umgås och det ska också spegla hur vi uppträder mot varandra. Tävlingsmomentet i spelet ska vi hantera med takt och finess så att vi visar varandra respekt både som vinnare och förlorare.

Klädsel, rökning och parfym

Att ha ett vårdat yttre är en fråga om respekt gentemot övriga medtävlare. Tänk också på att påträngande parfymdoft, liksom röklukt, kan vara
till stort besvär för allergiker.
Rökning är inte tillåten i spellokalen.

Husdjur

Husdjur kan ställa till med besvär för allergiker. Det är därför inte tillåtet att ta med husdjur in i spellokalen.

Mobiltelefoner

Ringande mobiltelefoner är ett störande moment för övriga tävlande. Därför råder mobiltelefonförbud i Förbundets tävlingar och gäller såväl tävlande som åskådare. Förbudet innebär att telefoner inte får vara påslagna i spellokalen.

Spelare som ertappas med påslagen mobiltelefon, oavsett om den ringer eller ej, bestraffar sitt lag med 2 VP i lagspel (6 IMP i knock outmatcher), för varje
tillfälle.

I partävling är bestraffningen 50 % av toppen på en bricka.
Spelare som måste vara anträffbar på mobiltelefon skall lämna den till tävlingsledaren för passning.

Åskådare som ertappas med påslagen mobiltelefon, oavsett om den ringer eller ej, riskerar att avvisas från spellokalen.

Alkohol och andra berusningsmedel

Bridgespel och droger är oförenliga

Definitioner

Alkoholdryck är en dryck som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.
Annat berusningsmedel är bl.a. narkotika och teknisk sprit.

Spellokal är det utrymme där spelbord är uppställda för spel i den aktuella tävlingen.

Tävlingstid omfattar en kalenderdag eller del av sådan och inleds 15 minuter innan spelet påbörjas samt pågår tills spelet avslutats vid samtliga bord.

Policy

Spelare eller åskådare får inte förtära eller förvara alkoholdrycker i spellokal.
Inte heller får försäljning av alkoholdrycker ske i sådan lokal under
tävlingstiden.

Arrangör bör i detta sammanhang vara uppmärksam på att man inte heller vid andra tidpunkter får sälja alkoholdrycker såvitt de inte uppfyller de krav som ställs i alkohollagen för sådan försäljning.

Drycker som inte får förvaras i spellokalen av spelare eller åskådare skall i förekommande fall lämnas till tävlingsledningen för förvaring under
tävlingstiden.

Den som lämnar tävlingen innan den avslutats får i samband därmed sina drycker åter.
TL skall avvisa spelare eller åskådare som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel från spellokalen.
TL skall anmäla spelare som avvisats eller överträtt dessa bestämmelser till disciplinnämnden.

Tävlingsledaren

Tävlingsledaren ska se till att bridgens lagar och bestämmelser följs.
Denne är också ansvarig för att tävlingen genomförs under god ordning.

Det är varje tävlandes skyldighet att visa respekt för tävlingsledaren och dennes beslut också de gånger beslutet inte är till den tävlandes fördel.

Tävlande som är missnöjd med tävlingsledarens domslut har laglig möjlighet att överklaga och få det omprövat i högre instans.

Uppträdande

I alla lägen ska den tävlande sträva efter att bibehålla en god atmosfär vid bridgebordet. Den tävlande bör därför särskilt tänka på att:

  • inte förolämpa någon för dåligt spel eller för annat som hänt vid bordet,
  • om vederbörande trots allt skulle ha uppträtt burdust, be om ursäkt så är incidenten oftast utagerad,
  • tala lågmält, så länge som spel pågår vid andra bord,
  • när tävlingsledaren tillkallas, gör det utan att genera den som eventuellt begått något fel

Påföljder

En förseelse enligt Trivselregler för Bridge bestraffas vid första tillfället med en tillsägelse.

Andra tillfället i samma tävling bestraffas med 10 % av toppen på en bricka (1 VP i lagtävling).

Vid ytterligare förseelser i samma tävling avvisas den tävlande från tävlingen och anmäls till Disciplinnämnden.

Kränkande uppträdande mot tävlingsledare eller annan funktionär medför alltid anmälan till Disciplinnämnden.

Blankett för anmälan till disciplinnämnden finns här.

Väl mött vid bridgebordet och glöm inte att närmsta vägen till ett gott bemötande är ett leende och ett hej.

Hälsningar från TK och MK.