Lagkommissionen (LK)

Kontaktuppgifter för överklagande samt ledamöter uppdelat på område.

Organisationsschema SBF - LK

Överklagande

Namn Roll Kontakt
Kansliet Överklagande kansliet@svenskbridge.se

Överklaganden ska skickas till kansliet. Blanketter går att hitta här.

Lagkommissionen (LK)

Namn Roll Kontakt
Jan-Eric Larsson Ordförande >>e-post
Mikael Grönkvist Sekreterare >>e-post

Arbetsgrupp

Namn Roll Kontakt
Jan-Eric Larsson Ordförande >>e-post
Björn Andersson Ledamot >>e-post
Tommy Andersson Ledamot >>e-post
Philip Berggren Ledamot >>e-post
Henrik Johansson Ledamot >>e-post
Linus Jorner Ledamot >>e-post
Carl Ragnarsson Ledamot >>e-post
Ryszard Sliwinski Ledamot >>e-post
Pierre Winberg Ledamot >>e-post
Mikael Grönkvist Sekreterare >>e-post

Bedömningsgrupp

Namn Roll Kontakt
Jan-Eric Larsson Ordförande >>e-post
Sven-Olov Flodqvist Ledamot >>e-post
Tommy Gullberg Ledamot >>e-post
Torbjörn Gustavsson Ledamot >>e-post
Jan Kamras Ledamot >>e-post
Marion Michielsen Ledamot >>e-post
Cecilia Rimstedt Ledamot >>e-post
Mikael Grönkvist Sekreterare >>e-post

Lagtolkningsgrupp

Namn Roll Kontakt
Jan-Eric Larsson Ordförande >>e-post
Henrik Johansson Ledamot >>e-post
Linus Jorner Ledamot >>e-post
Carl Ragnarsson Ledamot >>e-post
Ryszard Sliwinski Ledamot >>e-post
Mikael Grönkvist Sekreterare >>e-post