Tidningen Bridge 2010

Nr    År Sida Urval
 1 2010 1-18, 19-39, 40-52 Geir Helgemo, Martin Löfgren
 2 2010 1-18, 19-39, 40-52 Uddevalla, Bollnäs
 3 2010 1-18, 19-39, 46-58 Karin Falck, Vidar Walestedt,
Emma Sjöberg
 4 2010 1-18, 19-39, 46-60 JEM-guld, Bridgefestivalen
 5 2010 1-18, 19-39, 41-52 VM-silver

Korrekt korsordsruta i nr 4