Info

Tidningen Bridge är Svenska Bridgeförbundets officiella organ. Bridge utkommer med fem nummer årligen. Målgruppen är i huvudsak mindre rutinerade och klubbspelare.

Tidningen Bridge läggs ut på internet i pdf-format ungefär samtidigt som den kommer i brevlådan. På denna sida kan ni hitta tidningen för att skriva ut eller läsa på skärmen.