Spontant spel på BBO

Spel på BBO


Här är några tips för dig som vill

  • Logga in själv och finna ett bord där du kan ”hoppa in” och spela med kända eller okända kompisar.

  • Tillsammans med din partner finna ett par kända eller okända motståndare för en stunds spel.

  • Gå in fyra spelare och spela några brickor med eller utan ett resultat jämfört med andra spelare på BBO.
    Läs i BBO - Spontanspel och prova dig fram! Allt det som beskrivs på denna sida och i dokumentet är gratis!