IMP över fältet

Nedan redovisas IAF för alla SM Lag semifinaler, räknat på alla serier.
Resultaten redovisas snarast efter det att de kommit in.

Senaste uppdateringsdatum framgår av tabellen.

Korrigeringar skickas till >>e-post

Resultat

Parvis: html pdf
Lagvis: html pdf

Rond 1 2 PDF Bord Uppdaterad
1 Halvlek 1 Halvlek 2 1:1 1:2 58 av 58 10/4 20:00
2 Halvlek 1 Halvlek 2 2:1 2:2 58 av 58 11/4 08 :00
3 Halvlek 1 Halvlek 2 3:1 3:2 58 av 58 11/4 08:00
4 Halvlek 1 Halvlek 2 4:1 4:2 58 av 58 10/4 20:00
5 Halvlek 1 Halvlek 2 5:1 5:2 58 av 58 10/4 20:00