Anmälan och startavgift - SM Lag Veteran

Anmälan

Anmälan till SM Lag Veteran görs på denna sida: SM Lag Veteran (Inloggning krävs)

Alternativt e-postas anmälan till kansliet@svenskbridge.se
Lagnamn samt Mid nummer och namn på kapten och samtliga spelare ska anges.

Senaste dag för anmälan är 20 juli.

Startavgift

Startavgiften är 1.200 kr/lag i respektive disciplin

Startavgiften ska vara SBF tillhanda på BG 373-3482 senast torsdag 22 juli 2021.
Kom ihåg att ange ert lagnamn samt kaptenens MID nr som referens.

Laget anses anmält först när startavgiften är erlagd.