Allmän information

SBF arrangerar simultantävlingar dit alla medlemsklubbar i SBF kan ansluta sig till en kostnad av 10 kr/deltagare som dras från klubbens Ruterkonto. Klubbavgiften 3,50/spelare ingår i den avgiften.

Varje heat måste bestå av minst fyra par.

För klubbarna är det som en vanlig tävling över 24 brickor, och man kan mycket väl dela ut priser lokalt. Skillnaden är att det efteråt centralt räknas fram scorer och ett slutresultat, där alla de deltagande klubbarnas resultat ingår.

Det enda som krävs hos er är att ni är minst fyra par, räknar er tävling i Ruter och kan rapportera den via e-post, det är inget krav att detta måste ske från spellokalen.

Instruktioner | Rapportera Simultan
De hänvisade bilagorna bifogas givfilerna som sänds till klubben efter anmälan.

Plats: På din klubb
Tävling: 24 brickors par- eller barometertävling, minst fyra par.
Kostnad: 10 kr/spelare + er normala bordsavgift.
Priser: Bronspoäng utdelas som en vanlig tävling, men ej på det lokala utan det centrala resultatet.

Till de tre första paren i den centrala tävlingen utdelas två spelbiljetter till Bridgefestivalen i Örebro v 31.