Covid-19 och bridge

Uppdatering 01 juni kl 21:14 : Festivalen inställd, Projekt ”Corona-säkerhet” i slutfas

Uppdateringar sker med färskaste info överst, efter den generella inledningen


Då SBF inte har medicinsk kompetens uppmanar vi alla medlemmar att hålla sig informerade och uppdaterade från främst officiell information. Detta är inte minst viktigt då utvecklingen går snabbt och SBF inte kan garantera att vi finner all info och/eller kommunicerar nya rekommendationer omedelbart.

Framför allt vill vi understryka de råd om vikten av personlig hygien som ges, dvs att noga och tvätta händerna och att inte nysa rakt ut. Avstå från klubbesök om du är förkyld eller har andra sjukdomssymptom som kan påminna om influensa !Uppdatering 1 juni

 • SBFs styrelse beslutade 31 maj att 2020 års Bridgefestival ställs in. Som konsekvens spelas inte de SM-finaler som skulle ha gått under festivalen, inte heller SM-lag mixed, eftersom Falkenbergsveckan också ställs in. Kommuniké om detta.

 • Projekt ”Corona-säkerhet” är i slutfas och beräknas presentera en checklista för distrikt och klubbar senast i början av vecka 24 (8 juni- ).

 • I tillägg till flera uppstartade klubbtävlingar på BBO lanseras också ”förbundstävlingar” på BBO lördagar och söndagar, öppna för alla spelare i Sverige.


Uppdatering 30 april

 • SBF har från Tillväxtverket erhållit godkännande för vår ansökan om korttidsarbete. Ersättning på en bit över 200 tkr omfattar en period om 4 månader som kan förlängas. Givetvis är det vår förhoppning att detta inte ska behövas.

 • BBO-spel upplever allt större störningar. SBF har sedan en tid varit i förhandlingar med BBO om förbunds- och klubbtävlingar mot betalning. Vi anser att vi är nära en lösning som innebär att såväl förbundet som klubbar kan ordna tävlingar, förbundet för spelare ”med svensk flagg” och klubbar efter egna specifikationer på vem man kan bjuda in. Spelarna erlägger en avgift till BBO och förbundet eller klubben får en del (för klubbar f n mer än 60%) tillbaka. SBF ämnar godkänna (som när man ordnar gratisturneringar) att man rapporterar manuellt in resultaten och spelarna då kan erhålla bronspoäng. Vi arbetar också med en modul för att automatiskt konvertera resultaten från BBO till pbn-filer som kan läsas in direkt i ruter. Mer info förhoppningsvis redan nästa vecka.


Uppdatering 18 april

 • Styrelsen avhöll telefonmöte 14 april då Covid19-situationsrelaterade frågor dryftades. Länk här :

 • Efter konstruktiva diskussioner har avtal (beroende av godkännande från Tillväxtverket) träffats med personal om neddragning av arbetstid enligt bestämmelser för ”korttidsarbete” (tidigare kallat: ”deltidspermittering”. Mer detaljerad info här :

 • SM-par Open ges utsträckt kvaltid till 14 juni och övriga SM-pardiscipliner samt Nybörjarträffen till 7 juni, se mer här :

 • Inbjudan till ”Riksmästerskap för lag” online har sänts ut till de 60 lag som kvalificerat sig till SM-lag semi. Mästerskapet spelas den 23-24 maj och mer info hittar du här :

  • Viktigt att lag som inte avser att spela meddelar detta så att hemmadistriktet kan erbjuda plats till nästföljande lag från sitt distriktskval. OBS att ansvaret för detta ligger på distrikten!
 • Sommarens mästerskap internationellt är nu mestadels klargjorda:

  • EM-lag flyttas från juni till något av nov20, jan21, jun21.
  • World Bridge Games (tidigare ”OS”) samt Junior-VM flyttas till 2021 men inte ännu meddelat exakt när.
  • National i Montreal i juli är inställt.

Uppdatering 6 april

 • TK har före och under helgen arbetat fram ett nytt tidsschema och som konsekvens ett ändrat Regelverk för Svenska Cupen. Sista speldag för innevarande omgång skjuts kraftigt fram i tiden, till 12 juli. Onlinespel tillåts för omgångar 2 och 3. Se vidare på egen nyhet på hemsidan!

SC-kaptener kommer att få direkt information om detta per e-post.

 • Vi påminner om information och rekommendationer vad gäller års- och styrelsemöten i Corona-tider, se separata nyheter. Årsmöten, Styrelsemöten

 • Informationsfiler om lagspel på BBO har uppdaterats, se BBO Lag


Uppdatering 2 april kl 11.00

 • Nya rekommendationer har kommit ut som går ut på att än mer skydda riskgrupper och förhindra att smittspridning tar än mer fart. Vi utgår från att alla tar ansvar och följer dessa regler!

 • Saker händer snabbt i dessa dagar. Vi publicerar många nyheter så vi ber att alla klickar på ”Nyheter” i den översta menyraden och inte bara läser de fyra nyheter som får plats på förstasidan!

 • Som alla förstår får den aktuella situationen allvarliga konsekvenser för förbundets ekonomi. Visserligen har SBF en kontantbehållning som räcker ett tag, men det vore oansvarigt att inte seriöst gå igenom förutsättningar och minska utgifter där det går. Så fort mars-siffror kommer ut (i början av nästa vecka) kommer en uppdaterad prognos att sättas samman och styrelsen kan fortsätta diskutera nödvändiga beslut.


Uppdatering 29/3 kl 14.00

 • Som framgår av annan nyhet har styrelsen inte sett annan möjlighet än att ställa in årets SM-lag.

 • TK har fått i uppdrag att snabbutreda en onlinetävling för de 60 SM-lag-semifinalisterna till helgen 23-24 maj (då SM-finalen skulle ha gått). Om det visar sig möjligt är ambitionen att inbjudan till denna ska gå ut senast 3 april.

 • SBF har meddelat det danska bridgeförbundet att vi dessvärre inte ser det som möjligt att sända lag till Neighbour Challenge i Köpenhamn 3-5 juni. Därefter ställde DBF in tävlingen helt.

 • Det australiska bridgeförbundet ger oss en gratislänk till en bridgespalt redigerad av legendariske Ron Klinger, håll till godo:
  http://www.abfevents.com.au/abfdbc/


Uppdatering 27/3 kl 09.30

 • Beslut om SM-lag slutspel fattas i telefonmöte med SBFs styrelse i eftermiddag och kommuniceras omedelbart därefter.

 • Besked från EBL om olika alternativ för EM som planerats till juni: en ”Plan B” är att avhålla mästerskapet i november. Detta är kommunicerat till de olika trupperna (även om slutgiltigt beslut inte är fattat av EBL) och skulle - om genomfört - få genomgripande konsekvenser för SBFs program.

 • SBF öppnar upp för lagseriespel med mästarpoäng på BBO för klubbar eller distrikt. Se separat nyhet som publiceras under förmiddagen fredag.


Uppdatering 26/3 kl 08.15
SBF har startat upp en andra kortare tävling (12-brickors ) på Funbridge dagligen. Så nu finns det två st per dag att spela där.


Uppdatering 24/3 kl 11.15

SBF har publicerat ett par nyheter som innebär möjligheter till våra medlemmar, som till stor del inte har möjlighet att spela klubbspel under de omständigheter som nu råder,

I gårdagens appell kunde du läsa om hur vi vill försöka mobilisera personer med BBO-behörighet, för att kunna organisera klubbtävlingar på BBO,

Nu har vi också publicerat en undersida med text, plansch och annat material som riktar sig till alla våra medlemmar och som går ut på att sprida Bridge som en möjlighet till vänner, bekanta, Facebook-kontakter (etc etc) att bekanta sig med spelet.

Vi uppmanar alla medlemmar att se på detta, dela på era sociala media, ring era bekanta! Det hela är upplagt så att man kan stifta bekantskap med bridge utan att samlas - men givetvis hoppas vi att det ska ge en aptit för att sedan ansluta sig till den verkliga klubbridgen.

Nu har DU en chans att rent konkret hjälpa till att föra ut vår fantastiska tankesport!


Uppdatering 23/3 kl 12.00

Vad gäller själva smittspridningen kan vi bara upprepa tidigare vädjande att alla medlemmar och klubbar följer råd och instruktioner. Majoriteten av klubbar har nu tillfälligt stängt verksamheten.

TK kommer att ha telefonmöte i slutet av veckan för att komma med en rekommendation till SBFs styrelse vad gäller SM-semifinal och SM-final i lag.

Som tidigare meddelats kommer beslut om Festivalen att fattas senast 1/6.

Se även övriga nyheter för sidor om möjlighet till klubbtävlingar på BBO och vädjan om att medlemmar med behörighet att skapa/starta sådana kontaktar sin klubb för att diskutera möjligheter till sådana.


Uppdatering 20/3 kl 16.45

Läget i Sverige förvärras, vilket dessvärre är som förväntat. Vi upprepar vår starka rekommendation till klubbar att tillse att riskgrupper inte exponeras. Det är nu en majoritet av klubbar som pausat sitt spel som konsekvens av detta, något vi ser som en klok åtgärd.

Som komplement till Funbridge har SBF arbetat fram manualer för spel på BBO för klubbar, något som sedan några dagar går starkt i Norge. Denna är ute på korrekturläsning och ska läggas upp snarast i tillägg till några video-/youtube-clips. Samtidigt har vi också bett klubbar att inkomma med namn på möjliga TL/administratörer som kan lägga upp klubbtävlingar på BBO. Det är kö hos BBO för att få rättigheter beviljade, men första gruppansökan har gått iväg från kansliet.

Vi kommer att se på möjligheten till regionala eller riksomfattande BBO-tävlingar snarast. När klubbadministratörer beviljas behörighet är det en god idé för flera klubbar att gå ihop för att få tillräckligt startfält och minska administrativ belastning.

Under fredagen avhölls en test-tävling inom ÖMBF där tre klubbar samsades om en tävling. 21 brickor spelades utan problem. Dock har BBOs partävlingar svagheten att man inte kan spela Howell, utan väljer mellan en Mitchell (dvs man får i princip två grupper, en N-S och en Ö-V) eller en Swiss som saknar spärrar (dvs ettan möter tvåan, osv, oavsett om man mötts tidigare).

Förmodligen kallar vi till en provtävling inom SBF under helgen, detta blir då en separat nyhet.


Uppdatering 18/3 kl 14.30

Vi fortsätter, som alla, att följa upp utvecklingen, inklusive FHMs allt mer restriktiva instruktioner och rekommendationer. Vi bedömer – vi vet inte exakt eftersom vi inte har full information – att c:a hälften av SBFs klubbar har valt att pausa sin spelverksamhet. Tack till er som informerar kansliet om detta i linje med den checklista som tidigare publicerades!

I SBFs nyhetsflöde, som vi ber alla följa aktivt, skriver vi mer i detalj om konkreta åtgärder som vidtas, t ex att SM-parkvalen har utsträckt speltid och möjlighet att spela innevarande Svenska Cupen-omgången på BBO. Mer info/fler nyheter läggs till löpande.

Det är naturligtvis frustrerande för såväl medlemmar som klubbar att en hel del av bridgen är i vänteläge, och för vissa klubbar innebär det också ett finansiellt problem då fasta kostnader måste täckas, men inga intäkter kommer in.

Ett par idéer håller på att konkretiseras, dels en möjlighet för klubbar att ordna klubbtävlingar på BBO, dels att försöka sprida bridge till (hittills) icke-spelare som för tillfället kanske sitter hemma. När dessa idéer konkretiseras kommer de att presenteras separat i nyhetsflödet.

Vi rekommenderar klubbar som gör paus, och som har pågående (typ) liga-/seriespel att diskutera att där det är praktiskt möjligt tillåta slutförande av dessa serier på BBO, så att man är förberedd ifall FHMs rekommendationer nödvändiggör ett uppehåll utöver det klubben redan beslutat.


Uppdatering 16/3 kl 18.15

Folkhälsomyndigheten har under eftermiddagen kommit med en rekommendation att alla över 70 bör undvika alla former av icke nödvändiga sociala kontakter och att helst stanna hemma, i ett försök att ”isolera” denna grupp.

Som konsekvens rekommenderar vi starkt att följa de råd som FHM kommit med och att klubbar som har valt att fortsätta sin verksamhet tar nödvändiga hänsyn och vidtar lämpliga åtgärder för att kunna minska smittriskerna för denna grupp och att aktivt avråda medlemmar över 70 (i tillägg till övriga (hög-)riskgrupper) från att besöka klubben.


Uppdatering 16/3 kl 10.30

• Vi har tagit fram en mer utskriftsvänlig version av planschen man kan sätta upp på klubben (tar mindre bläck) och kan laddas ned här.

• Vi betonar vikten av att om misstänkt eller påvisad smitta inträffar inom klubben, är det viktigt att information sker snabbt enligt den tidigare utsända checklistan; detta givetvis för att minska risken för ytterligare smittspridning.

• Då vi märkt att ett antal klubbar gör speluppehåll men alla inte meddelat förbundet är det dessvärre inte möjligt att sammanställa en lista. Vi uppmanar alla att kolla med sin egen klubb eller med klubb man önskar besöka vad som gäller.

• Som tidigare skrivet anser sig SBF på förbundsnivå inte ha myndighet att bestämma hur distrikt och klubbar ska förhålla sig till pandemin, ex vis vad gäller att fortsätta sin verksamhet eller göra en paus. Vi utgår från att alla klubbar fattar beslut efter interna diskussioner.

• Vad gäller förbundsarrangemang gäller t v följande:

o Simultantävlingarna körs på så länge det finns tillräckligt med arrangerande klubbar

o Alla SM-pardiscipliner har utökad spelperiod med sista inrapporteringsdatum 31-5

o Beslut om SM-lag (semi/final) kommer att tas före mars månads utgång

o Junior Camp i Örebro i KrHf : T v förutsätts att detta arrangeras, men Juniorkommittén bevakar, beslutar och informerar senast 15 april

o Beslut om Festivalen ska tas senast 1 juni

• Som tidigare gäller att ny info kan komma på kort varsel om/när omständigheterna ändras


Uppdatering 14/3 kl 10.30

 • Vi påminner de klubbar som fortsätter sin verksamhet att ha en dialog med sina medlemmar om åtgärder man bedömer nödvändiga, för att tillse förståelse för varför och för att alla ska hjälpa till att påminna varandra löpande. Se även extra medlemsnytt för checklistor.

 • 1177 har infört nya knappval för att försöka minska trycket och tillåta fler relevanta samtal att komma fram fortare. Personer som känner influensasymptom ska ju absolut inte ta sig till akut/vårdcentral eller ringa 112 om inte situationen upplevs som mycket allvarlig/livshotande.

 • Handsprit är nästan omöjligt att få tag i. OBS att rekommendationen är att först och främst tvätta händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder, men att handsprit är ett acceptabelt alternativ för just Covid-19-viruset. Det finns ”recept” på Internet (främst T-röd/glycerol) för egen tillverkan, men även glycerol är svårt att få tag i. Vi känner förstås inte till
  olika recepts säkerhet.

 • En rekommendation är att uppmana till handtvätt/-desinfektion när man kommer till klubben, efter toalettbesök, före evt besök i cafeteria (el likn) och efter avslutat spel.


Uppdatering 13/3 kl 10.30

 • Den affisch som vi distribuerade igår innehöll något stavfel. Affischen var gjord av andra och inte ändringsbar i grundformat, men den har nu korrigerats och kan laddas ned här jpg eller pdf

 • Ett antal klubbar har fattat beslut om att ta tillfällig paus i spelandet eller reducera spelprogram. Vi betonar att klubbar, distrikt och övriga arrangörer måste själva fatta sådant beslut.

 • Vi rekommenderar starkt alla klubbar som fortsätter sin verksamhet att gå igenom den checklista som publicerades i går.

 • Det är slut på handsprit på de flesta inköpsställen. Att förmå många att tvätta händerna fortlöpande (ex vis före kaffepaus) kan vara besvärligt (köer, etc). Undersök som tillfällig åtgärd att tillverka egen handsprit, med stor vikt på att det man gör måste ha tillräckligt hög alkoholhalt.

 • Beslut har fattats om att göra om spelschema för Svenska Cupen och tillåta att matcher flyttas fram. Innevarande omgång (2) förlängs med en månad till den 22 april. Flera spelare har hört av sig och önskat detta.

 • USA:s beslut att stoppa inkommande från Europa tillsammans med lokala påtryckningar har lett ACBL att ställa in Nationals i Columbus, något som givetvis påverkar flera svenska spelare.

 • OBS möjligheten i BIT att göra utskick till medlemmar från klubbens sida (till dem som har emailadress registrerad). Rekommendation: om möljigt försök uppdatera så att så många som möjligt har emailadress registrerad – nyttigt även för framtida användning.


Uppdatering 12/3 kl 13

SBF går ut med ett extra medlemsnytt till alla medlemmar, klubbar och distrikt, och publicerar även en nyhet. Länk längst ned på sidan.

Vi vill poängtera att SBF inte har beslutsmakt över distrikt eller klubbar, utan dessa måste fatta egna beslut. Vi sänder nu ut rekommendationer och uppmanar medlemmar att vara i dialog med sina klubbar för att komma fram till bra beslut.

Vi tar det som en självklarhet att alla tar situationen på allvar och gör sitt bästa för att undvika smittspridning.

SBF kommer att kontinuerligt bevaka nyhetsflödet och anpassa rekommendationer efter främst officiella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Givetvis måste vi också lyssna på medlemmars inspel!

Beslut också fattat, se http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020/nyheter/70166, om tillåtet BBO-spel för omgång 2 i Svenska Cupen.


Uppdatering 11/3 kl 18

I telefonmöte mellan styrelse och anställda bestämdes:

 • Vi baserar oss främst på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten men tar intryck från andra bridgenationer och inspel från medlemmar.

 • För SM-semi/-final gäller t v att vi genomför tävlingen. TK utreder dock konsekvenserna av ett evt inställande eller uppskjutande ifall omständigheterna dikterar att vi inte kan köra på utsatta datum. TK utreder också åtgärder i de fall lag, helt eller delvis, inte kan eller känner sig trygga på att resa till dessa tävlingar.

 • Festivalen: Vår utgångspunkt är att denna ”körs” planenligt. FHMs rekommendationer/bestämmelser kommer även här vara beslutsunderlag. Styrelsen fattar beslut senast 1 juni om genomförandet.

 • En info ska gå ut, baserad på norska BFs utskick men anpassat till våra förhållanden, till alla medlemmar, klubbar och distrikt. Detta ska ske under torsdagen (12/3)

För styrelsen
Martin Löfgren