Extraordinärt beslut om omg 2 i Svenska Cupen

Grundat osäkerhet och oro i samband med Covida-19 har TK fattat följande beslut om Svenska Cupens andra omgång:

Följande information har även gått som mail till samtliga kaptener i SC.

Efter förfrågningar har TK beslutat att tillåta att Svenska Cupen kan spelas på BBO förutsatt att följande kriterier uppfylls:

• Det gäller endast innevarande omgång 2, som ska spelas färdigt 22 mars. Skulle situationen kvarstå/förvärras kan evt nytt beslut fattas om nästkommande omgång.

• Orsaken ska vara att spelarna känner oro för Covid-viruset

• Båda lagen är överens

Spelet

Vi måste ha förtroende för att spelarna själva visar gott omdöme och säkrar frågor gällande integritet, som att:

• Spelare inom ett och samma lag sitter på behörigt avstånd, normalt inte i samma rum

• Ingen telefonkommunikation under matchen, med undantag för om någon blir bortkopplad eller får annat dataproblem: då kan man ringa kaptenen eller spelare i det andra laget.

Specifika BBO-utmaningar måste tas hänsyn till, exempelvis:

• Vad gäller system och deklarationsplikt är det viktigt att lagen i förväg klargjort förutsättningarna, helst ha mailat motståndarna deklaration. Inled helst matchen/halvleken genom att paren berättar kortfattat vilket grundsystem och specialkonventioner (bud/spel) man nyttjar (”pre-alert”)

• Man alerterar som bekant egna bud på BBO, något som inte syns för partnern, och rent speltekniska fel kan inte begås (bud utom tur, otillräckligt bud, (ut-)spel från fel hand.

• Frågor om bud, markeringar, etc, ställs inte öppet till alla vid bordet utan till motståndare.

• Pga uppkopplingar etc är det inte alltid lätt att se vem som har tänkt i olika lägen

OBS! SBF och TK kan inte ge BBO-teknisk hjälp eller TL-assistans i BBO-matcher, något vi ber om förståelse för.

Vårt beslut grundar sig i de extraordinära omständigheter vi befinner oss i, och för att respektera våra medlemmars hälsa eller oro för denna.

Evt frågor ställs till : tk@svenskbridge.se

På vägnar av TK
Martin Löfgren