PROTOKOLL SBF:S STYRELSEMÖTE

Protokoll fört vid Förbundsstyrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 3-5 maj, 2024.

Protokoll från SBF:s styrelsemöte 2024-05-03