Tävlingen Nybörjarträffen

Denna sida innehåller främst information till de arrangerande klubbarna. Mer allmänt hållen information går att hitta här.

Varje kval ska spelas med partävlingsberäkning över 18 brickor med slumpmässiga givar och får 2021 arrangeras även online på RealBridge eller BBO.

Att kvalet är tillåtet att spelas online möjliggör ett samarbete där geografiska avstånd inte har en avgörande betydelse för vilket klubbkval en spelare önskar delta i. TK har därför beslutat att klubbkvalen ska hållas öppna för anmälan även för spelare som tillhör annan klubb än den arrangerande. Spelare ges därmed möjlighet att anmäla sig fritt till det klubbkval som passar dem bäst utifrån tidpunkt och val av plattform.

TK kan i samråd med spelare föreslå ett byte till deltagande i ett annat klubbkval än det spelarna inledningsvis anmälde sig till för att bidra till ett jämnare startfält i antal, och därmed även undvika att ett klubbkval som har för få anmälda inte kan genomföras.

Tävlingen ska beräknas i Ruter och tävlingsfilen ska skickas till kansliet kansliet@svenskbridge.se. Hur man gör detta framgår av separat instruktion som skickas i slutet av mars.
Behöver ni ytterligare information om rapporteringen går det bra att maila eller ringa kansliet 019 - 277 24 80.

Slutresultat

Resultatet för respektive kval läggs in av arrangerande klubb på klubbens sida under svenskbridge.se
Då gemensamma givar inte spelas detta år kan resultaten presenteras redan efter genomförd tävling.

När sista speldatum passerats kvoterar TK hur många par från respektive kval som går vidare till finalen som spelas med 24 par.

OBS 1! Se till att era nybörjare som ska delta i tävlingen är anmälda som I-medlemmar till SBF. Gör detta i god tid.

OBS 2! Se till att medlemsregistret i ert Ruterprogram är uppdaterat efter det att era I-medlemmar anmäldes till SBF. Gör detta i god tid.