Betal-partävlingar för klubbar

Spel på BBO


Klubb, eller sammanslutning av klubbar, kan ordna betal-partävlingar på BBO utan restriktioner vad gäller tidpunkter och (praktiskt taget) antal par.

Det här är en fin möjlighet att dels erbjuda spel till medlemmar och vänner, dels ta in en startavgift som kan bidra till klubbens finanser!

Spelare betalar en mindre avgift (klubben bestämmer, minimum 1$50, dvs c:a 15 kr) varvid klubben så småningom får tillbaka ungefär hälften.

Flera klubbtävlingsarrangörer tar också ut en startavgift vid sidan av (ex vis via Swish) för att hjälpa till med klubbens finanser i corona-tider.

Om du och din klubb inte ännu ordnat sådana tävlingar, men är intresserad av att göra det, ta kontakt med kansliet@svenskbridge.se!

Här är en BBO - Manual för TL par betaltävling om hur man sätter upp en betaltävling på BBO!

Här är en BBO - Manual för spelare betaltävling inklusive anvisningar om hur man köper ”BBO-dollar” (BB$).

Följande klubbar startar nu upp klubbtävlingar på BBO som är öppna för alla medlemmar:

Öppna klubbtävlingar

För mer information, gå in på respektive klubbs hemsida eller ta kontakt med respektive klubbs/arrangörs kontaktperson!