Årsmöte 2023

Lördagen den 11 mars 2023 kl. 13:00 håller klubben sitt ordinarie årsmöte.
Efter årsmötet följer en singeltävling som börjar tidigast kl. 14:30 och därefter, cirka kl. 18:30, middag.

Priser: Middag 100 kr för medlemmar/stödmedlemmar som är med på årsmötet, annars 150 kr. För övriga 200 kr. Endast spel: 50 kr (juniorer gratis).
Öl och vin kommer att finnas till självkostnadspris.

Anmälningslistor (gäller endast för middagen) kommer att läggas ut på skrivbordet (dras in efter spelet tisdagen den 7 mars), eller anmäl på klubbens kalender (obs. föranmälning på middagen är obligatorisk). Det går även bra att anmäla sig till ordförande ping.huang046@gmail.com eller ring på 0707-959 929.