10 års jubileum och årsmöte 19 februari 2022

Styrelsen Uppsalabridgen önskar våra medlemmar en god fortsättning i det nya året! och kallar er till klubbens ordinarie årsmöte lördag den 19 feb 2022, kl.13 .

Vårt mål är att skall kunna hålla årsmötet på det sedelvanliga sätt - möte följs av tävling och middag. Ett fullstängdit program kommer att skickas ut senare. Håll utkik.

Vi vill passa på att högmarkera 2022 - år som klubben fyller 10-årsjubileum!

Vi välkomnar medlemmars medverkan i styrelsearbete och tacksamt tar emot era motioner och synpunkter. Notera att för att ärende skall kunna behandlas i god tid skall motioner styrelsen tillhanda senast 19/1, 2022.

Anmälan till årsmötesmiddag är öppen nu. Boka datumet och anmäla redan nu och håll utkik för mer information om jubileumsfirande. Sista anmälningsdatum är 15/2.

Styrelsen Uppsalabridgen