Förlängt I-medlemskap

SBF:s Medlemskommitté (MK) och Arbetsutskott (AU) har fattat följande beslut:

De medlemmar som fick ett introduktionsmedlemskap under 2020, vilket normalt skulle ha utlöpt 31 augusti 2021, får sitt I-medlemskap förlängt till att omfatta även spelåret 21-22.

Beslutet grundar sig i att flera klubbar efterlyst detta som ett verktyg att bättre kunna mobilisera sina nyare medlemmar efter pandemin.