En arbetsgrupp är tillsatt för att se över tidningen ”Bridge”s innehåll och framtid.

Gruppen avhöll ett första möte i Örebro (live!) den 28 juni.

Priset till årets klubbledare delas ut till en klubbledare som på ett förtjänstfullt sätt gjort något utöver det vanliga för sin klubb.

Samarbetspartners

SBF:s Medlemskommitté (MK) och Arbetsutskott (AU) har fattat följande beslut:

Sedan tidigare har utbildningskommittén tagit fram foldrar om Minibridge för att underlätta rekrytering av nya bridgespelare.

I lördags, den 7 november, delades priset till årets klubbledare ut inom Svenska Bridgeförbundet för säsongen 2019-2020. Det hela skedde vid den digitala distriktsträffen som redovisade det förra verksamhetsåret för SBF.

Jag tror att det är många som tillsammans med mig verkligen har längtat efter att få spela bridge ”på riktigt” igen, efter denna konstiga vår.

Priset till årets klubbledare delas ut till en klubbledare som på ett förtjänstfullt sätt gjort något utöver det vanliga för sin klubb.

Nu startar SBF:s projekt ”Rekryteringskedjan”. Alla förbundets klubbar uppmanas att delta!

Ett uppstartsmöte avhölls den 15/1 i Uppsala.

MK har en idé, som kortfattat kan beskrivas som en rikstäckande tävling i minibridge. Förhoppningen är att hitta några hundra bridgespelare runt om i landet som kan ragga ihop 3 lagkamrater vardera, och lära dessa lagkamrater minibridge. Läs mer

Subscribe to Nyheter