Den 18 februari startar SBF:s nya påbyggnadskurs för dig som spelat ett tag och vill bli en bättre bridgespelare genom att få bättre förståelse kring vad som försiggår i vissa vardagliga situationer vid de gröna borden.

Landets alla bridgelärare och assistenter inbjuds till utbildning under en dag. Fyra lyckade kurser är genomförda (Stockholm, Varberg, Norrköping och Gävle) under säsongen 22-23 med nöjda deltagare.

Samarbetspartners

Minnesanteckningar från möte med digitalt möte med UTBK den 13 november, 09.30.

Minnesanteckningar från SBF:s UTBK vid möte 9 oktober 2023, 09.30.
Mötet ägde rum på Teams.
Pdf-fil för utskrift

Jannerstenstipendiet delas ut till någon som har gjort och förväntas göra förtjänstfulla insatser för att främja svensk bridges utveckling och där insatser för yngre spelare prioriteras.

Glädjande nog har fler nomineringar till ”Årets Klubbledare” inkommit än på länge.

Medlemsnytt för november har delats ut via e-post.

8 januari 2024 startar den andra upplagan av MiniBridge Cup.

Seniorkommittén bjuder in sina distriktsansvariga till distriktsmöte via Teams den 24/10, kl. 16:00.

Medlemsnytt för oktober har delats ut via e-post.

Sidor

Subscribe to Nyheter