Allmän information

Medlemskommittén har många stora ansvarsområden.

Organisationsschema SBF - MK

Underavdelningar finns för:

  • Verksamhetsstöd
  • Synlighet
  • Seniorbridge

Kontaktinformation