Ambassadör

Vill du bli ambassadör?

Rollen som ambassadör innebär inledningsvis främst att peppa och informera klubbar/medlemmar om MiniBridge Cup. Du kommer att få allt stöd och all information du behöver som ambassadör. Det finns även mycket här på hemsidan!

Senare kommer det även att vara en viktigt att kunna stötta de som vill vara med i MBC, genom att hjälpa till med t ex:
Hitta spelplats (alla klubbar uppmuntras att låta matcher för MBC spelas gratis)
Vara en kontaktperson för mentorer och adepter (svara på frågor, kanske hjälpa adepter att hitta en mentor eller vice verca)

Att vara ambassadör är ett viktigt och kul uppdrag, och vem som helst är välkommen att höra av sig med intresse!
Det enklaste sättet är att maila Sigrid Svensson på ssv@svenskbridge.se och skriva ”ambassadör”.