Styrelse


Namn Roll Kontakt
Ingemar Mårtensson Vice ordförande >>e-post
0705 470 474
Lennart Ek Sekreterare >>e-post
076 114 9357
Lone Stolt Kassör >>e-post
070 586 4347
Jan Eriksson Styrelseledamot >>e-post
073 346 1951
Hans-Olof Holmqvist Styrelseledamot >>e-post
070 586 3265
Anders Bark Styrelseledamot >>e-post
070 598 1833
Lars Becklén Suppleant >>e-post
-
Ulla Linse Suppleant >>e-post
076 895 4827