Klubbnyheter

Börje var en mycket uppskattad spelare och styrelseledamot i MBK.

Vid bridgebordet var han alltid uppskattad. Han var vänlig, trevlig och han hade alltid ett leende på läpparna. Han spred glädje!

Börje var en drivande kraft i klubben bland annat som sekreterare 40 år.

På bilden ser vi hur Börje som 90-åring kunde roa sig själv och även oss andra.

Innan starten av live bridge på MBK har lokalen fräschats upp av några medlemmar och delar av styrelsen.

Lone syns ej på bilderna då hon var fotografen.

Ni är välkomna att anmäla er till Nybörjarkurs med start torsdag 2 september kl. 18.00.

Mer info här

Tyvärr blev intresset ej så stort för video på BBO.

Berth var ordförande och MBK:s starke man i ett kvartssekel t.o.m. 2013. Han verkade alltid för klubbens bästa. Med bravur klarade han av de konflikter och kriser som dök upp.

Hej igen

I början av detta år träffades vi ofta kring brid-gebordet. Somliga var uppklädda kring detta evenemang, för andra räckte det med t-shirt och jeans. Vi fick bra eller dåliga kort, bjöd och spelade efter bästa förmåga.

Ordförande Lars Durlow avgår av privata skäl som ordförande och kassör för Malmö Bridgeklubb.
Styrelsen tackar Lars för hans arbete med klubben och hans engagemang.

Vice ordförande Ingemar Mårtensson tar över som ordförande tills ett extra årsmöte kan genomföras.

Sidor