Årsmöte

Årsmötet 2022
Något över tjugo medlemmar kom till årsmötet 2022.
Ordförande Bengt Sahlström hälsade välkommen till mötet och han valdes också till ordförande för mötet.

Bengt Sahlström omvaldes som ordförande för MBK.

Övriga styrelsemedlemmar som föreslagits av valberedningen valdes.

Efter årsmötet bjöds på fika och därefter spelades bridge, som Hans-Olof Hallén i par med Ulf Hegenthorn vann.

Årsmötesprotokoll HÄR


Årsmötet 2021
Tjugofem medlemmar kom till årsmötet 2021.
T.f. ordförande Ingemar Mårtensson hälsade välkommen till mötet och han valdes också till ordförande för mötet.

Till ny ordförande för MBK valdes Bengt Sahlström.

Övriga styrelsemedlemmar som föreslagits av valberedningen valdes.
Efter årsmötet bjöds på fika och därefter spelades bridge, som vanns av Gunilla Wallin i par med Susanne Levin.

Årsmötesprotokoll här.


Årsmötet 2020
Tjugo medlemmar kom till årsmötet 2020.
Ordförande Ildiko Lang hälsade välkommen till mötet och hon valdes också till ordförande för mötet.

Till ny ordförande för MBK valdes Lars Durlow, som efter årsmötet avtackade Ildiko Lang för åren som ordförande för MBK.
Övriga styrelsemedlemmar som föreslagits av valberedningen valdes.
Efter årsmötet bjöds på fika och därefter spelades bridge.

Årsmötesprotokoll 2020 här
fortsättning här
 


Årsmötet 2019
Något över 30 personer hade kommit till årsmötet.
Efter att ordförande Ildiko Lang hälsat välkommen valdes Berth Rasmusson till ordförande för årsmötet.

Ildiko Lang omvaldes som ordförande.
Övriga styrelsemedlemmar som föreslagits av valberedningen valdes.
Efter årsmötet bjöds på fika och därefter spelades bridge som vanns av Ildiko Lang och Ebon Agvard.

Årsmötesprotokoll 2019 här
fortsättning här
 
 


Årsmötet 2018**
Årsmötet samlade närmare trettio personer.
Berth Rasmusson valdes till ordförande för årsmötet.
Ildiko Lang omvaldes som ordförande. Övriga styrelsemedlemmar som föreslagits av valberedningen omvaldes.

Efter årsmötet spelades bridge, som vanns av Hans-Olof Holmqvist och Göran Nilsson.

Årsmötesprotokoll här


Årsmötet 2017
Till MBK:s årsmöte kom cirka 30 personer.
Ildiko blev omvald som ordförande, och övriga personer som föreslagits av valberedningen omvaldes.
Bert Rasmusson ledde årsmötet föredömligt.

Årsmötesprotokoll 2017 här


Årsmötet 2016
Berth Rasmusson valdes till ordförande för årsmötet, som besöktes av cirka fyrtio personer.

Berth Rasmusson och Ildiko Lang i samspråk

Ildiko Lang omvaldes till ordförande för ett år.
Till ny i styrelsen invaldes Magnus Wegestål som suppleant.
Jan Eriksson gick upp som styrelseledamot efter Hans-Olof Holmkvist, som avgår på egen begäran.
Övriga i styrelsen omvaldes.

  Några av mötesdeltagarna 
 
 
 
 

Årsmötesprotokoll 2016 här


 
 
Årsmötet 2015
Närmare femtio personer deltog på årsmötet.

Ildiko Lang omvaldes som ordförande.

Övriga styrelsemedlemmar som var till omval och styrelsesuppleanter omvaldes också.

Efter mötet spelades årsmötesbridge som vanns av Bengt och Barbara Sahlström.

Årsmötesprotokoll nedan