Mixed

Fr.o.m. 2019 är mixed med som en permanent klass i det internationella mästerskapsprogrammet.

Vi senaste årsstämman beslutades att likställa mixedklassen med övriga klasser vad gäller kostnadstäckning. Därefter har en kapten för mixedklassen tillsatts.

Mixedlandslag kommer att tas ut av landslagskaptenen, från en trupp av för landslagsuppdrag intresserade par. För 2020 rör detta främst EM på Madeira i juni och World Bridge Games (WBG, tidigare ”OS”) i augusti-september.

Uttagningen kommer att baseras på en rad faktorer som tidigare resultat, samspelthet, träningsmängd samt i viss mån från den OBS-tävling som kommer att spelas 1-2 februari.
Lag till EM kommer att tas ut senast 1 mars.

I tillägg kommer vissa träningsaktiviteter att anordnas, främst organiserat spel på BBO.
Startlista för OBS 1-2 februari är redan fastställd. Men har du/ni intresse att ingå i mixedlandslagstruppen inför framtiden, anmäl detta till kaptenen.

Anmälan ska normalt ske parvis; ange då ambitionsnivå (spel och träning), samspelthet och tidigare resultat.

Kapten för mixedlandslaget och för truppen är Pär Ol-Mårs.

Mixed

Namn Roll E-post Telefon
Pär Ol-Mårs Kapten 070-229 79 53