Elitserien

Rasmusson
Rasmusson
Berth Rasmusson [5791]
Birgitta Kiotseridis [22803]
Bengt Sahlström [53453]
Björn Erickson [60673]
Jörgen Cohen [92047]
Börje Jarlvik [4479]
Barbara Sahlström [53454]
Bridgelaget
Bridgelaget
Sven-Olov Flodqvist [9027]
Johan Noberius [655]
Eva-Liss Göthe [5285]
Mats Berggren [5549]
Mats Pettersson [5587]
Pyttsi Flodqvist [9278]
Johan Dieden [10388]
Mats Sjögreen [5554]
Dan Nilsson [5967]
Hans Göthe [9054]
Bengt Svedrell [89485]
Ulfur Arnason [9954]
VP
9
21
IMP
44
77
Första halvlek
Björn Erickson
Bengt Sahlström
Börje Jarlvik
Berth Rasmusson
24
27
Hans Göthe
Mats Berggren
Eva-Liss Göthe
Sven-Olov Flodqvist
Andra halvlek
Björn Erickson
Bengt Sahlström
Börje Jarlvik
Berth Rasmusson
20
50
Hans Göthe
Mats Berggren
Eva-Liss Göthe
Sven-Olov Flodqvist