Dokument för nedladdning

Verktygslådan

Kontakta Micke Melander mme@svenskbridge.se för det fullständiga presentationsmaterialet i 3.5 och 3.6. Smakproven nedan ger dig en uppfattning om hur materialet ser ut.

Beställ kursmaterialet för kapitel 2.4. hos Svenska Bridgeförlaget, antingen direkt här eller via mail order@bridgeforlaget.se.

Datum Ver Kapitel
2018-06-20 6 0 … Hela juniorpärmen
2018-03-08 1 0.0 … Pärmomslag
2018-09-11 7 0.1 … Innehållsförteckning
2018-03-08 1 0.2 … Förord
1 … Allmänt
2018-03-08 1 1.1 … Allmänt om juniorbridge
2018-03-08 1 1.2 … Allmänt om skolbridge
2018-03-08 1 1.3 … Tidsaxel
2 … Junioren
2018-03-08 1 2.1 / 3.1 / 4.4 … Kursplan
2018-03-08 1 2.2 … Marknadsföringsmaterial (råtext)
2018-03-08 1 2.2.1 … Samma som 2.2 (populärversion)
2018-03-08 1 2.3 … Målsättning med utbildningen
2018-06-20 6 2.4 … Kursmaterial
2018-06-20 1 2.5 … Minibridgefolder
2018-10-09 1 MiniBridge engelska
2018-06-19 6 2.6 … Överkurs: Tävling - Minibridge
2022-09-08 1 Tävling - MiniBridge engelska
3 … Läraren / Instruktören
2018-03-08 1 2.1 / 3.1 / 4.4 … Kursplan
2018-03-08 1 3.2 … Lärarhandledning Grundkurs Spelteknik
2018-03-08 1 3.3 … Lärarhandledning Grundkurs Budgivning
2018-03-08 1 3.4 … Pedagogiska tips
2018-03-08 1 3.5 … Grundkurs 1, lektion 1 (smakprov ppt)
2018-03-08 1 3.6 … Grundkurs 2, lektion 1 (smakprov ppt)
2018-03-08 1 3.7 … Vidareutbildning
2018-03-08 1 3.7.1 … Juniorseminarium 1, 28 juli
2018-03-08 1 3.7.2 … Juniorseminarium 2, 13-14 januari
2018-03-08 1 3.8 … Spela bridge på din smartphone (Synrey)
2018-04-06 3 3.9 … Brickläggningsfiler - Minibridge
2018-04-05 3 3.10 … Brickläggningsfiler - Spelteknik
2019-05-13 3 3.11 … Brickläggningsfiler - Budgivning
2019-10-08 1 3.12…Brickläggningsfiler nytryck Budgivning 2020
2019-10-08 1 3.13…Givsamling nytryck Budgivning 2020
4 … Skolan
2018-03-08 1 4.1 … Informationsmaterial
2018-03-08 1 4.2 … Krav på lärare/instruktörer
2018-03-08 1 4.3 … Argumentation (delvis på engelska)
2018-03-08 1 2.1 / 3.1 / 4.4 … Kursplan
2018-03-08 1 4.5 … Skolans val
2018-03-08 1 4.6 … Bridge på schemat
2018-03-08 1 4.7 … Hur gör man för att kontakta skolor?
5 … Media
2018-03-08 1 5.1 … Pressmeddelande vid start
2018-03-08 1 5.2 … Pressmeddelande under resans gång
2018-03-08 1 5.3 … Pressmeddelande vid avslut
6 … Bridgeklubben
2018-03-08 1 6.1 … Varför ska vi arbeta med juniorer?
2018-03-08 1 6.2 … Vad sker i landets bridgeklubbar?
2018-03-08 1 6.3 … Förtäring och material
2018-03-08 1 6.4 … Från skolan/kursen till klubben
7 … Ekonomi
2018-03-08 1 7.1 … Juniorfonden
2018-03-08 1 7.2 … Magnus Göranssonfonden
2018-03-08 1 7.3 … Övriga kända fonder
2018-03-08 1 7.4 … Bridge passar alla - funktionsnedsättning
2018-03-08 1 7.5 … Bridge passar alla - exempel
8 … Övrigt
2018-03-08 1 8.1 … Poängtabell
2018-03-08 1 8.2 … Trappan
2018-03-08 1 8.3 … Affischer
2018-03-08 1 8.3.1 … A4 Bridgeaffisch
2018-03-08 1 8.3.2 … Affisch Lär dig spela Bridge
2018-03-08 1 8.3.3 … Affisch Mattebetyg
2018-03-08 1 8.3.4 … Affisch Roligt
2018-03-08 1 8.4 … Foldermaterial
2018-03-08 1 8.5 … Lån av roll-ups
2018-03-08 1 8.6 … Juniorsidor på www.svenskbridge.se
2018-03-08 1 8.7 … Presentationsvideo
2018-03-08 1 8.8 … Bridgens påverkan på skolelever (eng)
2018-03-08 1 8.9 … Protokoll
2018-03-08 1 8.10 … Logo Bridge #1 Mind Sport
2018-03-08 1 8.11 … Statistically speaking (på engelska)
2018-03-08 1 8.12 … Hjälpmedel välja trumf
2018-03-08 1 8.12.1 … Hjälpmedel linjal
2018-09-11 1 8.13… Flyer: Världsmästare i bridge