Gratis-partävlingar

Spel på BBO


BBO - Manual för TL par gratistävling | BBO - Manual för spelare gratis partävling

En ”Gratis-partävling” är en partävling spelare kan anmäla sig till utan att behöva betala en avgift till BBO. För att arrangera en sådan krävs en speciell TL-behörighet.

För ett bredare urval ber vi dig också läsa om betal-partävlingar!

BBO har tillfälligt stoppat beviljande av TL-behörigheter för gratistävlingar. Vi återkommer så snart vi får besked av dem.

På dessa sidor vill vi dock publicera riktlinjer och info för de klubbar som redan har personer med tillstånd av BBO att starta tävlingar, så att man kan komma igång så fort som möjligt.

Vad vill vi uppnå?

• Möjlighet för våra medlemmar att spela tillsammans med dem man normalt spelar med och mot, och fortsätta intjäna bronspoäng.

• Möjlighet för klubbar (och i viss mån SBF) att säkra en viss intäkt under speluppehållet

Vem kan spela?

• Klubben kan kontrollera vem som kan spela, precis som man anmäler sig före en kvällstävling.

• En rekommendation är att man i ett område med flera mindre klubbar går samman för att dela på det administrativa arbete som – trots allt – krävs.

• Det är upp till varje klubb/arrangör vem som tillåts delta, men vi rekommenderar en relativt restriktiv hållning vad gäller att tillåta spelare som inte tillhör närområdet, detta för att bevara en lokal prägel på tävlingarna.

• Varje spelare måste ha registrerat sig som användare med ett användarnamn på BBO, och det är viktigt att man anmäler sig till tävlingen med angivande av detta användarnamn och riktigt namn/MID!

En klubbadministratör/-TL krävs !

• För att kunna delta måste klubben utse en administratör/TL som kan ta emot anmälan och starta upp tävlingen, samt svara på evt frågor. OBS att de flesta TL-uppgifter som förekommer under tävlingar inte förekommer på BBO – saker som bud utom tur, revoke, etc.

• Klubbens administratör/TL måste ha tillstånd från BBO att starta en klubbtävling. För närvarande, på grund av hög belastning, beviljar BBO inte några TL-behörigheter för Gratistävlingar, men vi återkommer om/när detta ändras.

• Har klubben redan en person som är godkänd för att sätta upp/starta tävlingar på BBO ber vi ändå att ni anmäler detta till kansliet så att vi får en uppfattning om vem/hur många som kan fungera i rollen och diskutera en uppstart, där man så önskar, så snart som möjligt.

Ekonomi och administration

• Klubben bestämmer själva hur man tar in sin spelavgift, förslagsvis via Swish.
• TL skapar efter tävlingen en manuell ruterrapport som sänds in till kansliet, vilket också tillåter registrering av mästarpoäng. Det kommer att kunna delas ut bronspoäng till ordinarie skala.