IMP-beräkning

OBS! Du behöver inte bemästra uträkningen av tävlingarna, det sköter systemet om!

Nedanstående förklaringar är till för dem som är intresserade!
Läs gärna ”några tips” underst på sidan!

IMP står för ”International Match Points” och har använts främst i lagtävlingar sedan 50-talet. Det är dock möjligt att räkna även par- och individuella resultat med IMP-beräkning för att belöna det tänk som annars främst gäller i lagtävlingar.

Här är en beskrivning av hur IMP-beräkning går till!

I en vanlig lagtävling spelar ju två lag mot varandra i en match. Lag 1 sitter N-S vid det ena bordet och Ö-V vid det andra. När man spelat klart sin match samlas lagen och jämför sina protokoll.

När man spelar MP gäller det bara att se om man var bättre eller sämre än andra, hur mycket eller hur lite det skiljer spelar ingen roll.

Spelar man IMP blir vinsten eller förlusten större ju fler poäng man vinner eller förlorar. Så här går det till:

Bricka 1

Såväl N-S som Ö-V för protokoll, och när de samlas konstaterar Lag ett att de vunnit 140 poäng i ena rummet och ”släppt ut” 110 poäng i det andra. Således har man vunnit 30 poäng.

Dessa poäng räknas om enligt en ”IMP-skala”. 30 poäng motsvarar 1 IMP så Lag 1 har vunnit en IMP och Lag 2 har som konsekvens förlorat en IMP.
(Skala: se längst ned på sidan!)

Bricka 2 blev lite annorlunda:

Lag 1 spelade 2 Sp och fick två övertrick (10 stick) och därmed 170 poäng. Men lag 2 bjöd sin utgång, och då man på brickan var i zonen inkasserade man hela 620 poäng!

Lag 2 har nu vunnit 620 och släppt ut 170, differensen är 450 poäng som i tabellen avläses som 10 IMP.

Efter två brickor leder nu Lag 2 med 10-1.

OBS att hade det varit MP-beräkning hade de 30 poäng man vunnit varit en topp, dvs N-S hade fått 2 poäng vid bord ett och noll vid bord 2. Samma sak hade hänt på bricka 2, dvs N-S vid bord ett hade fått noll och Ö-V fått 2. Ställningen efter två brickor hade då varit 2-2.

Alltså: ju större skillnader man skapar desto mer vinner eller förlorar man! Eftersom de högsta poängen man vinner är bonus för utgång eller slam, så är det viktigt att inte missa just utgångar och slammar.

Men i Funbridge spelar ju många bord, så vem blir jag jämförd med?

Systemet räknar ut ett genomsnittsresultat för alla N-S och alla Ö-V. Ditt resultat jämförs då med detta genomsnitt och översätts sedan till IMP enligt skalan längst ned på denna sida.

Återigen: systemet gör detta automatiskt så du behöver inte behärska uträkningstekniken!

Konklusion:

När man spelar IMP fokuserar man mest på de stora resultaten, dvs att få utgångs- och slambonus, samt att om möjligt straffa motståndarnas kontrakt.

Att göra en övertrick, något som kan vara jätteviktigt när man spelar MP, är betydligt mindre utslagsgivande när man spelar IMP. Går man två bet i stället för en är det oftast inte hela världen!

Tips för IMP-spel:

  • Bjud hårt på utgång! Är man tveksam om utgång eller inte: bjud den!

  • Spela säkert på att gå hem och chansa inte på övertrick om det kan riskera kontraktet!

  • Var säker på straff om du dubblar motståndarna! Framför allt att dubbla delkontrakt 2 Hj eller högre ger motståndarna utgångsbonus om kontraktet går hem. Är du säker ska du givetvis dubbla även i IMP, men undvik de riskabla dubblingar du ibland gör med MP-beräkning.

Här följer IMP-skalan: