Forum » Distrikts- och klubbforum » Mälardalens BF » ABB BK » Omvända markeringar - men som här bör hanteras omvänt!

Omvända markeringar - men som här bör hanteras omvänt!

3 inlägg / 0 nya
Senaste inlägg
Nils Almgren
Bild för Nils Almgren
Omvända markeringar - men som här bör hanteras omvänt!

Se bricka 9 på ABB-tävling 7 okt. 2019.
Mot 1NT av Nord efter budgivning 1 kl - D - 1 sp -p - 1 NT - p -p - p spelar Öst ut rut K och får 5, så där - fågel eller fisk. Fortsätter med hj K och får 7 = omvänd men omöjlig att läsa av med säkeerhet. Spela omvänt och lägg hj D och försvaret tar de åtta första sticken - 1 NT med två straff i stället för två övertrick efter fortsättning i niekruter! Tekniken används ju normalt i trumfspel men fungerar som här ibland även i sangspel.

Nils Andersson

Spelar väl ingen roll vilka markeringar man har. Spelar partner ut kung eller ess mot sang och jag lägger damen så är den singel eller så lovar jag knekten. Om man nu inte spelar med journalist kung som begär längd eller avblockering. Fast det flesta som gör det använder det ju bara på första utspel.

Christer Åström

Om man ska lägga hjärter dam på kungen, ska man då lägga ruter knekt på ruter kung ut? Visar singel eller tian. Beror ju också lite på om hjärter kung visar ess, kung när det inte är utspel och inte genom spelföraren. Men å andra sidan är väl en hjärter kung vända från ex K,10, x (x, x) inte så trolig. Men har Partner E, K, x så kan ju damen vara att ge bort ett stick, samtidigt som det då troligen säkerställer beten. Lite svårt markeringsläge är det nog. Vi spelade mot 3 klöver och samma utspel. När man ser bordet så tar ju N-S troligen 11 eller 12 stick (vid 6-korts klöver) om Nord har hjärter ess, så jag ville att p skulle ta sina stick som han ev. hade och högmarkerade dumt nog. partner tog detta som att jag hade två ruter och ville stölda över bordet och spelade därför tre ronder ruter för 11 stick till Nord.

Logga in för att kommentera