Kursverksamhet

Kursverksamhet

ABB BK startade en nybörjarkurs, steg 1 med start 8 nov 22. Denna fortsätter under hela VT 23

Den fortsättningskurs steg 4 som startade den 27 sep. fortsätter under VT23 och avslutas i slutet på feb23

Vi följer Bridgeförbundets rekommenderade kurser ”Spela Bridge 1 - 4”, fyra kurser på olika nivåer.

Vi har också korta utbildningar i olika teman innan många av våra måndagstävlingar.

På onsdagar brukar vi ha vi en kombinerad teori och spelkväll för mindre rutinerade. Dessa fortsätter VT 23
Det är Per-Erik Eriksson m .fl som leder dessa. Kostnad 20kr/kväll

Två till tre gånger per termin genomför vi också temakvällar vilka kan handla om slambudgivning, försvarsspel, utspel etc. VT 23 sker dessa den 26 jan, 9mars och 20 april

Utbildningsansvarig är Elisabeth Stanley, stanleyutbildning@gmail.com, 070 - 210 54 22