Kursverksamhet

Kursverksamhet

**ABB BK planerar att genomföra en nybörjarkurs, steg 1 med start hösten 21
Vi planerar att återuppta fortsättningskurs steg 4 och steg 2till våren 21.
Intresserade ombedes kontakta Elisabeth Stanley. Finns dessutom någon på klubben som har tips på möjliga kursdeltagare informera Elisabeth om detta.
**

Minibridge

Minibridge är en förenklad form av bridge som gör det enklare att sedan ta steget vidare till det riktiga bridgespelet. Vi kommer att erbjuda ett antal tillfällen under 2021 kostnadsfritt.
Datum för minibridge meddelas senare

Spela bridge 2 återstartar under våren.

Under våren genomförde ABB BK två kurser på tisdagar, dels ”Spela bridge 2” med Torsten Andersson som kursledare och dels ”Spela bridge 4” där Elisabeth Stanley var kursledare. Båda dessa avbröts i mars. Dessutom anordnade klubben träningsspel på onsdagar under ledning av Jaakko Sarasalo

Klubben arrangerar kurser för nybörjare, Vi följer Bridgeförbundets rekommenderade kurser ”Spela Bridge 1 - 4”, fyra kurser på olika nivåer.

Vi har också korta utbildningar i olika teman innan många av våra måndagstävlingar.

På onsdagar har vi en kombinerad teori och spelkväll för mindre rutinerade.

Två gånger per termin genomför vi också temakvällar vilka kan handla om slambudgivning, försvarsspel, utspel etc.

Utbildningsansvarig är Elisabeth Stanley, stanleyutbildning@gmail.com, 070 - 210 54 22