Forum » Distrikts- och klubbforum » Mälardalens BF » ABB BK » Veckans giv vecka 36. Bricka 9. Att hjälpa sin partner

Veckans giv vecka 36. Bricka 9. Att hjälpa sin partner

1 inlägg / 0 nya
Christer Åström
Veckans giv vecka 36. Bricka 9. Att hjälpa sin partner

102
kn8
10953
108543
5
KD10943
EK642
2
E843
E765
Dkn
EK6
KDkn976
2
87
Dkn97
9
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ö-V i zonen

Denna bricka spelades det i princip uteslutande antingen ett hjärterkontrakt eller så kom man i spader. Idealkontraktet är spader men då man har 6 - 1 i båda färgerna kan man nog hamna i vilket som. Man kan också spela på många olika sätt, men i denna betraktelse är fokus på att man kan och ska hjälpa partnern. Vid vårt bord spelade Nord ut Hjärter knekt, till dam och ess. Nu är det uppenbart att Öst kan stjäla en klöver och att Väst inte kan dra ut trumfen och sedan kapa åt sig alla hjärterstick eftersom Syd har stopp med trumfesset. Så en trumfvända för att ta bort stölden känns väl naturlig. Väst tar nu för kungen och spelar ruter till ess. Nu följer hjärter kund med klöversak och en ny hög hjärter med klöversak. Nord stjäl nu denna hjärter och ska vända. Ska Nord ta en klöver eller var partnerns ruter (knekt eller dam beroende på vilken Syd lade) en singel så man ska ge p en stöld. Vad Nord spelade spelar mindre roll, men tänk vad mycket lättare det hade varit för Nord om Syd lagt klöver kung innan spadervändan. Att spela klöver kung kostar inget och partnern vet nu att Syd har esset när han så småningom kommer in.