Klubbnyheter

Det händer ju en del med kalendern och hantering av tävlingar. Vet inte hur mycket information som kommer direkt till er från förbundet men håll er gärna informerade genom deras hemsida.

För ett tag sedan sänktes kontantavgiften vid spel till 55 kr. Från och med 1 april sänks även avgiften för inköp av ”klippkort” till 525 kr.

Det har nu gått nästan en månad sedan den nya styrelsen tillträdde. Det har varit en hektisk tid, då vi som är nya i styrelsen skall komma in i arbetet. Vi har haft två styrelsemöten under månaden.
Ett par riktigt positiva saker har skett under denna månad: läs vidare….

Vi kommer nu att ta bort möjligheten att använda våra gamla adresser för hemsida och epost.

Vi har fått en inbjudan till Gränsfejden, som i år spelas hos Kullabygdens BK i Höganäs, lördagen den 4 maj. Tävlingen spelas som en silvertävling över 42 brickor. Det är som vanligt 4 deltagande klubbar med 7 par från varje klubb.

Har nu haft möte med Tävlingskommittén och Medlemskommittén där det kommit fram en del synpunkter på hur vi kan utveckla vår bridgeverksamhet. Kommer att ta dessa synpunkter till styrelsen vilken har möte söndag 24/2.

Ordföranden har ordet

Vill börja med att tacka för förtroendet till ordförandeskapet i denna fina och anrika klubb.
Vill också tacka avgående styrelse för ett gott arbete.

I bifogade presentation framgår hur spelfrekvensen har varierat under de senaste åren, detta med fokus på de senaste två åren. Detta är samma rapport som presenteras på årsmötet.

Sidor