Funktionärsförteckning

2024-04-11
Med anledning av att några har missat de tillfällen med att inte infinna sig när man har ansvarar för köksansvaret, med irritationer som följer. Därför har styrelsen beslutat att ändra på fikaansvaret till en person i stället för par. Detta gäller från juni och framåt. Den som är ansvarig får själv välja att ta hjälp av sin partner eller sköta det själv.

Vi har i huvudsak lagt in vissa av våra nya medlemmar att ansvara för fikat på speciellt torsdagar då man före spel har haft en påbyggnadskurs för alla och därefter spelat. I sommar försätter spelet men ingen påbyggnadskurs.
För Er som fått tilldelats några tillfällen kan med fördel ta kontakt med någon av de mer rutinerade i lokalen och be om hjälp.

GENERELLA REGLER ATT FÖLJA FÖR FUNKTIONÄRER.

OBS! Vi vill att ni medlemmar själva söker information kring när ni ska ställa upp.

Följande förtydligar har vi bestämt att genomföra för att underlätta att få fler att ställa upp i köket.
Eftersom våra funktionärer som utför det viktiga arbete inom klubbens verksamhet och måste får koncentrera på dessa uppgifter, är därför befriade att utföra arbetet med att verka i köksregionen.
Detta är ju inget nytt med men vi har i större utsträckning tagit större hänsyn till detta vid framtagning av ”kaffelistorna”.
Det medför att några av er blivit tilldelade någon annan som ni gemensamt utföra arbetet i köket med. Vi hoppas att detta kommer är fungera bra.

Om det uppstår problem med angivna tider, så byt med någon och mejla dessa uppgifter till: Jan-Roger Lilja: jan-roger.lilja@telia.com
så reviderar vi listorna på hemsidan och på anslagstavlan.

Vi har inga möjligheter att administrera byten.
Medlemskommittén
Inger Strandahl, Irene Karlsson, Rolf Arvidsson och Jan-Roger Lilja