Kommittéer

Kommittéer:
TPK:

Ansvariga för:
1.Upprätta spelprogram
2. Utse ansvariga funktionärer till tävlingar.
3. Fortbilda tävlingsledare
4. Utbilda tävlingsledare, data-ansvariga
5. Inköp av kortlekar, budlådor, blanketter och övrigt spelmaterial
Sammankallande: Magnus Svensson
Medlemmar: Magnus Svensson, Kent Hultén, Jenny Myrendal, Jan-Roger Lilja, Inger Strandahl, Lars Viksten, Margaretha Josefsson-Frid.

Fastighetskommittén :

Ansvara för fastighetens löpande underhåll
1. Ta fram underlag för investeringar
2. Skaffa fram material till beslutade investeringar
3.Underhålla möbler t.ex. stolar och bord
4. Ansvara för snöröjning av tak och entréer
5. Nyckelansvarig:
Ansvarig: Styrelsen
Medlemmar: Rustan Lundgren, Rolf Arvidsson, Evald Ottosson och Hans Kjellberg

Utbildningskommittén:

Ansvariga för:
1. Utbilda nya medlemmar till fungerande spelare i klubben samt bidra som övriga i klubben till att rekrytera nya spelare.
2. Utbilda övriga spelare till bättre bridgespelare
Ansvarig: Tove Roulund
Medlemmar: Irene Karlsson, Lars Viksten, Lena Ljungqvist, Margaretha Josefsson- Frid, Marianne Bengtsson, Mats Hammarqvist, Mats Sandequist,
Ulf Ingemarsson

IT-kommittén:

Ansvariga för:
1. Utbildning i B-IT/Ruter samt Spader, även i bridgemate internt och externt för att tillgodose klubbens behov av funktionärar
2. Sköta medlemsregistret, lägga in nya medlemmars personuppgifter såsom mailadresser, aktuella telefon/mobilnummer, ta bort inaktuella medlemmar
3. IT-funktionerna fungerar på klubbens datorer och övrig teknisk utrustning
4. Hemsidan
5. Mail kollas av Kent Hultén, Magnus Svensson
Ansvarig: Vakant
Medlemmar: Kent Hultén, Magnus Svensson

Köksansvariga:

Ansvariga för:
1. Klubbens matvarubehov för tävlingsverksamheten
2. Upphandling av förnödenheter till klubbens caféverksamhet.
3. Förtäring vid klubbens tävlingar och övriga sammankomster
Ansvarig: Rolf Arvidsson
Medlemmar: utses vid speciella tillfällen

Medlemskommittén:

Ansvariga för:
1. Skapa klubbkänsla för alla medlemmar
2. Få nya medlemmar att fortsätta spela efter kurserna
3. Upprätta funktionärslistor och samordna listorna
Ansvarig: Jan-Roger Lilja
Medlemmar: Paula Andréasson, Inger Strandahl, Rolf Arvidsson och
Jan-Roger Lilja.