Par Dam

DM Par Dam 2023

Tävlingen spelas som direktfinal simultant på flera orter runt om i distriktet, söndagen den 2 april. Simultanheat måste innehålla minst 11 par för att tillåtas arrangeras, i annat fall erbjuds par anmälda till det aktuella heatet plats i annat heat.

Tävlingen omfattar max 42-46 brickor, beroende deltagarantal, och utgör också kval till SM-finalen under Bridgefestivalen 2023.

Anmälan av simultanheat görs senast den 30 januari 2023 till:
Carl Ragnarsson (070-678 28 90; cmdrcalle@gmail.com) och kommer, tillsammans med heatets inbjudan, snarast därefter att publiceras på denna sida.

Anmälan till tävlingen görs till det heat i vilket ditt par önskar spela; antingen via länkarna under Simultanheat och anmälan nedan eller via mejl till det aktuella heatets kontaktperson – se rubrik Simultanheatens inbjudan – dock senast den 28 mars 2023.

Startavgiften är 200 kr/spelare, vilken omfattar såväl tävlingsavgiften (100 kr) till SBF som bordsavgiften till ÖMBF (100 kr). Hela startavgiften erläggs till ÖMBF via bankgiro 5691-1316 och ska vara inbetald senast den 30 mars 2023.

Simultanheatens inbjudan

Nedan finner du såväl de olika simultanheatens inbjudan (klicka på heatets namn) som dess kontaktpersoner.

Heat Kontakt E-post Telefon

Simultanheat och anmälan

Om du klickar på spelorten finner du länken till anmälan till tävlingen.

Datum Tävlingsfas Ort
2 apr Simultanheat Gamleby
2 apr Simultanheat Linköping
2 apr Simultanheat [Ort]
2 apr Simultanheat [Ort]
2 apr Simultanheat [Ort]
2 apr Resultat final