Styrelse, revisorer och valberedning

Namn Roll Kontakt
Björn Stålfors Ordförande 0739-957022
>>e-post
Rolf Carlsson Kassör 0733-10 55 10
>>e-post
Anita Brundin Sekreterare 0731-40 10 53
>>e-post
Marianne Strandberg Ledamot 0708-69 73 13
>>e-post
Annica Flodin Ledamot 0739-60 48 30
>>e-post
Eva Kerstin Holmquist Ledamot 0733-44 44 88
>>e-post
Siw Sörensson Revisor 0706-31 89 21
>>e-post
Magdalena Jönsson Revisor 0767-94 96 16
>>e-post
Ulla-Maija Johannesson Valberedning sammankallande >>e-post
Erik Hülphers Valberedning >>e-post
Jens Jensen Valberedning >>e-post