Klubbnyheter

Vi börjar försiktigt med spel tisdagar kl. 14:30

På grund av smittspridningen av Covid-19, har BK Fenix styrelse beslutat att ha fortsatt speluppehåll tillsvidare. Vi startar upp spelet när läget så medger.

Styrelsen har beslutat att förlänga speluppehållet till februari månad ut med tanke på FoHM:s rekommendationer och nya pandemilagen.

P.g.a. den alltmer ökade samhällsspridningen av Covid-19 i Skåne, och regeringens införda förbud har styrelsen beslutat att ställa in allt spel på BK Fenix till och med januari månad 2021.
Vår förhoppning är att smittkurvan då ska ha planat ut något och att vi då kan återuppta vårt spel igen. Ny information angående eventuell spelstart kommer i mitten av januari.

P.g.a. den ökade samhällsspridningen av Covid-19 i Skåne, har styrelsen beslutat att ställa in allt spel på BK Fenix i första hand t.o.m. tisdag den 17 november.
Vår förhoppning är att smittkurvan då ska ha planat ut något och att vi då kan återuppta vårt spel igen. Ny information angående eventuell spelstart igen, kommer efter att FHM har gjort sitt uttalande den 17 november.

Utdrag från Svenska Bridgeförbundets Medlemsnytt oktober 2020

Oavsett hur många man är i en bridgelokal är hållandet av avstånd det absolut viktigaste.

I menyraden längs upp hittar ni nu BK Fenix tävlingskalender. Söker ni tävlingar på andra klubbar i Skåne finns en länk på ”HEM” som visar dessa.

Sidor