Bra att veta

Anmälan till spel

  • Vi ser helst att du föranmäler dig till Jens Jensen 0733-14 48 20 (telefon eller SMS) eller via e-post till anmalan@bkfenix.se

Spelavgifter

  • 60 kr för medlem i klubb ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Kan vara högre vid enstaka specialtävlingar. I spelavgiften ingår kaffe och Fenix- smörgåsbord.

  • Rabattkort (Fenixkortet) kan köpas för 500 kronor och gäller för 10 speltillfällen. Förutsätter att betalning sker via swish till mobilnr 0793-363080 eller till bankgiro 538-7105.

    Spelare som ej är medlem i klubb ansluten till Svenska Bridgeförbundet betalar 100 kronor.

Använd gärna Swish för att betala tävlingsavgiften.

SWISHA till 123 44 244 95

Tävlingsregler m.m.

  • Spelare, som skall delta i en tävling, skall vara på plats senast 10 minuter före start. Detta för tävlingen skall starta och sluta på utsatt tid.

  • Spelare uppmanas, för allas trivsel, att vara lågmälda när spel pågår.

  • Vi använder oss av av stopp- och alertkort vid alla tävlingar.

  • Vi tillämpar reglerna för långsamt spel.

  • Vid felaktigheter under spelet skall tävlingsledaren (TL) tillkallas. Döm ej själva.

Utförliga regler och bestämmelser finns på Svensk Bridges hemsida samt i ”Generellt regelverk”.

Regler för höst- och vårsilver”.