Bra att veta

Anmälan till spel

 • Då vi har begränsad plats kan vi ta emot högst 28 par. Vill Du vara säker på att få spela måste Du föranmäla dig till Jens Jensen 0733-14 48 20 (telefon eller SMS) eller via e-post till anmalan@bkfenix.se

Spelavgifter

 • 60 kr för medlem i klubb ansluten till Svenska Bridgeförbundet. Kan vara högre vid enstaka specialtävlingar. I spelavgiften ingår kaffe och Fenix- smörgåsbord.

 • Rabattkort (Fenixkortet) kan köpas för 500 kronor och gäller för 10 speltillfällen. Förutsätter att betalning sker via swish till 12 34 42 44 95 eller till bankgiro 538-7105.

 • 25 kronor vid spel på söndagar, vilket inkluderar kaffe/the. Eget fikabröd medtages.

  Spelare som ej är medlem i klubb ansluten till Svenska Bridgeförbundet betalar 100 kronor.

Använd gärna Swish för att betala tävlingsavgiften. Vi har SWISH-nummer 12 34 42 44 95

Tävlingsregler m.m.

 • Spelare, som skall delta i en tävling, skall vara på plats senast 10 minuter före start. Detta för tävlingen skall starta och sluta på utsatt tid.

 • Spelare uppmanas, för allas trivsel, att vara lågmälda när spel pågår.

 • Vi använder oss av av stopp- och alertkort vid alla tävlingar.

 • Vi tillämpar reglerna för långsamt spel.

 • Vid felaktigheter under spelet skall tävlingsledaren (TL) tillkallas. Döm ej själva.

Utförliga regler och bestämmelser finns på Svensk Bridges hemsida samt i ”Generellt regelverk”.

Regler för höst- och vårsilver”.