Protokoll

[b]Styrelse- och årsmötes-protokoll[/b]

Säsong Beskrivning
2015 - 2016 [Styrelsemöte150912](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/styrelsemote150912.pdf) [Årsmöte150912](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/arsmote150912.pdf) [Verksamhetsberättelse 2014-2015](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/VerksamhetsberattelseVBF1415.pdf) [Resultatrapport 2014-2015](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Resultatrapport.pdf) [Balansrapport 2014-2015](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Balansrapport.pdf) [DM verkliga kostnader2014-2015](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/DMverkligakostnader2014_15.pdf) [Styrelsemöte151117](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Protokollstyrelsemote.pdf) [Styrelsemöte160202](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Styrelsemote160202.pdf) [ Anteckningar klubbträff 20160514](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Klubbtraff20160514.pdf) [Styrelsemöte 20160514](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Styrelsemote20160514.pdf)
2011 - 2012 [Styrelseprotokoll 1 nov 2011](http://tidaholm.svenskbridge.se/vbf/Protokoll1nov2011.pdf) [Styrelseprotokoll 24 jan 2012](http://tidaholm.svenskbridge.se/vbf/Protokoll24jan2012.pdf) [Anteckningar från klubbträffen 12-04-14](http://tidaholm.svenskbridge.se/vbf/Klubbträff120414.pdf)
2012 - 2013 [Protokoll Styrelsemöte 1 sep 2012](http://tidaholm.svenskbridge.se/vbf/1sept2012styrelsemöteherrljunga.pdf) [Protokoll årsmöte 1 sep 2012](http://tidaholm.svenskbridge.se/vbf/Protokoll1sept2012årsmöte.pdf) [Verksamhetsberättelse VBF 2012 09 01](http://tidaholm.svenskbridge.se/vbf/VerksamhetsberättelseVBF1112.pdf) [Protokoll styrelsemöte 9 okt 2012](http://tidaholm.svenskbridge.se/vbf/Protokoll9okt2012.pdf) [Protokoll 20130129](http://tidaholm.svenskbridge.se/Original/protokoll201329jan.pdf) [Styrelsemöte 20130413.pdf](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/VBF-Protokoll20130413.pdf) [Protokoll extra årsmöte 13 april 2013.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Protokollextraarsmote13april2013.pdf)
2013 - 2014 [Styrelsemötesprotokoll 20130907 VBF](http://tidaholm.svenskbridge.se/Original/Protokollstyrelsemöte7sept2013.pdf) [Årsmötesprotokoll 20130907 VBF](http://tidaholm.svenskbridge.se/Original/prot20130907.pdf) [Verksamhetsberättelse 2012-2013 VBF](http://tidaholm.svenskbridge.se/Original/VerkVBF1213.pdf) [Resultat 2012-2013](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Resultatrapport2012.pdf) [Balans 2012-2013](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Balansrapport2012.pdf) [DM verkliga kostnader 2012-2013](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/dmverkligakostnader2012.pdf) [Styrelsemötesprotokoll 20131022](http://tidaholm.svenskbridge.se/Original/VBF-Protokoll20131022.pdf) [Styrelsemötesprotokoll 20140128](http://tidaholm.svenskbridge.se/Original/VBF-protokoll20140128.pdf) [Styrelsemötesprotokoll 20140510.pdf](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/styrelsemotevbf140510.pdf)
2014 - 2015 [Styrelsemöte 140913.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Styrelsemote140913.pdf) [Arsmöte 140913.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Arsmote140913.pdf) [Verksamhetsberättelse 2013-2014.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Verksamhetsberattelse1314.pdf) [Resultatrapport 2014.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Resultatrapport2014.pdf) [Balansrapport 2014.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Balansrapport2014.pdf) [DM verkliga kostnader2014.pdf.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/DMverkligakostnader2014.pdf) [Styrelsemöte 141118.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Styrelsemote141118.pdf) [Styrelsemöte 150128.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/styrelsemote150128.pdf) [Styrelsemöte 150509.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Styrelsemote150509.pdf) [Minnesanteckningar klubbträff 150509.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Klubbtraff150509.pdf) [Spelschema 2015 - 2016.](http://tidaholm.svenskbridge.se/pdf/Spelschema2015-16.pdf)