Om Västergötlands BF

Svenska bridgeförbundet delar in sin organisation i distrikt. Distrikten skall förutom att anordna tävlingar även vara klubbarna i distriktet behjälpliga i vissa frågor.

I Västergötlands bridgeförbunds stadgar framgår bl a att distriktet skall:

  • arrangera distriktsmästerskap och division IV,
  • utforma föreskrifter för distriktets tävlingar,
  • anordna kurser som kan vara till nytta för klubbarna,
  • stödja ungdomsverksamhet som finns i klubbarna,
  • samt på andra sätt bistå distriktets klubbar.

Ansvaret för att detta sker ligger på distriktets styrelse som utses vid årsmötet som äger rum i september varje år.

För den som vill följa styrelsens arbete finns styrelsens protokoll tillgängliga på distriktets hemsida.

Styrelsen tar tacksamt emot alla förslag till förbättringar från såväl enskilda medlemmar som klubbar.

Medlemsavgift

Den årliga medlemsavgiften till Svenska Bridgeförbundet är 350:- per medlem, varav 70:- går till Västergötlands BF. Denna avgift betalas i juni/juli.

Tävlingar

Årligen arrangeras fem distriktsmästerskap; öppna par, mixed, damer, veteraner, samt lag.

I öppna par, mixed och veteraner spelas simultankval på distriktets klubbar. I kvalet avgörs vilka par som kvalificerar sig till DM-finalen som spelas en lördag där alla möter alla. I öppna par deltar 26 par i finalen som består av 50 brickor. I mixed och veteraner avgörs finalen över 46 brickor med 24 spelande par. Regerande distriktsmästare är direktkvalificerade till respektive final.

DM för damer spelas utan kval med direktfinal i Skövde. Finalen spelas med hcp-beräkning, men kvalificeringen till SM-final fördelas enligt resultatlistan utan handicap. Vid finalen spelas minst 42 brickor.

DM lag avgörs i tre steg. Tävlingen inleds med lokala kvalgrupper som via regionala semifinaler gör att tolv lag kvalificerar sig för DM-finalen. I finalen spelas en rak serie där alla lag möter alla.

Distriktet ansvarar även för division IV, vars organisation varje år anpassas efter antalet intresserade lag.

Juniorer

För att stödja juniorer som vill spela tävlingar utanför den egna klubben har distriktet beslutat att i vissa fall betala juniorernas startavgifter. För att kunna komma ifråga för bidrag skall junioren vid tillfället för tävlingen representera en klubb som tillhör VBF.