Ekonomisk redovisning

Här finns exempel på hur en ekonomisk redovisning för klubbens spelkvällar kan se ut.

Särtryck