Introduktionsmedlemskap

Vad betyder I-medlemskap?

”I” står för ”Introduktion” och avsikten är att de som börjar spela bridge snabbt ska få möjlighet att komma in i Svenska Bridgeförbundets gemenskap genom en klubb. I-medlemmen kan på samma sätt som en ordinarie medlem logga in på förbundets hemsida, få information genom regelbundna utskick t.ex. ”Medlemsnytt” en gång i månaden och inte minst erhålla tidningen ”Bridge” i brevlådan fem gånger om året utan någon kostnad! I-medlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som andra medlemmar.

Vem kan bli, och hur länge kan man vara I-medlem?

Alla som inte tidigare har varit medlem i Svenska Bridgeförbundet kan bli I-medlem. Man kan bara vara I-medlem under en period (innevarande spelår, 1/9 – 31/8, men även påföljande spelår om man anmäls efter 1/1).

Endast svenska medborgare, eller spelare med annan nationalitet som bor i Sverige erbjuds ett I-medlemskap, om denne uppfyller ovan beskrivna kriterier. Spelare från andra länder, med annan nationalitet än svensk, kan ingå medlemskap i Svenska Bridgeförbundet men ska då erlägga ordinarie medlemsavgift.

Måste man vara medlem?

Alla spelare i en tävling måste representera en klubb som är ansluten till ett distriktsförbund som tillhör Svenska Bridgeförbundet, och måste enligt stadgarna vara medlem för innevarande verksamhetsår. Undantagsvis kan deltagande i klubbtävlingar som spelar om högst bronspoäng medges, mot en extra avgift om 40kr/speltillfälle. Klubbfunktionärer bör dock undersöka om en icke medlem kvalificerar sig som möjlig I-medlem, och i sådana fall erbjuda detta.

Det är inte tillåtet att delta i en tävling som spelar om en högre mästarpoängvalör (silver- eller guldpoäng), utan att vara medlem i Svenska Bridgeförbundet. Besökande spelare från utlandet kan tillfälligtvis spela ett fåtal tävlingar mot att denne kan styrka att han/hon är medlem i ett annat lands bridgeförbund.

Man räknas som medlem när man erlagt stadgeenliga avgifter, är junior, I-medlem eller ständig medlem.

Vad kostar det?

I-medlemskap är gratis och du blir automatiskt medlem i såväl klubb, som i distrikt och förbund.
I förlängningen blir man även via medlemskapet medlem i NBU (Nordisk Bridge Union), EBL (European Bridge League) och WBF (World Bridge Federation).

Den klubb du ansluter dig till ombesörjer själva anmälan om I-medlemskap. Om du önskar undersöka vilken klubb som ligger dig närmast, kan du klicka på följande länk för att få en förteckning och sedan ta kontakt.
Distrikt och klubb

GDPR

Svenska Bridgeförbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet. Förbundet finns till för sina medlemsföreningar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service förbundet tillhandahåller. Mer information om hur förbundet arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i instruktionerna för att tillvarata enskildas rättigheter på denna sida: enligt vår https://www.svenskbridge.se/bit/dataskyddspolicy

När du registreras för ett I-medlemskap godkänner du att förbundet hanterar dina personuppgifter.

För klubben: Registrering av I-medlemmar

a) Det är klubbens ansvar att se till att nya spelare anmäls som medlemmar så fort som möjligt! Vid kursstart rekommenderas att alla kursdeltagarna som inte varit medlem tidigare anmäls som I-medlemmar.
b) Kursdeltagare som haft uppehåll, men varit I-medlem tidigare betalar ordinarie medlemsavgift senast vid sin första tävling.
c) Nya medlemmar som tillkommer vid andra tillfällen anmäles senast då de deltagit i en tävling.

Nya medlemmar ska registreras via klubbens hemsida på https://www.svenskbridge.se/
Alla klubbens administratörer för hemsidan kan registrera nya medlemmar via rubriken ”Ny medlem” i undermenyn.

När inkommen ansökan behandlas på kansliet, undersöks om personen varit medlem tidigare. Om så inte är fallet blir personen automatiskt I-medlem. Om däremot personen varit medlem tidigare så får den aktuelle administratören ett svar via hemsidan med information om vem det gäller, och får meddela vidare att denne måste erlägga ordinarie medlemsavgift.

Det är mycket viktigt att de uppgifter som lämnas i ansökningarna är korrekta, eftersom de ligger till grund för adresser till medlemstidningen, e-postutskick och andra kontakter, såväl från förbund som distrikt och klubb.

Den som inte är administratör för sin klubb kan skicka ansökan på annat sätt enligt informationen på denna sida

När registreringen är klar: Välkomstbrev

Utskick av välkomstbrev sker från kansliet, normalt en gång per vecka. I brevet som skickas med vanlig postgång bifogas information om SBF, ett personligt medlemsnummer (MID) och lösenord för att kunna logga in på https://www.svenskbridge.se/

Frågor och hjälp

Alla spelare i en klubb ansluten till distriktsförbund och Svenska Bridgeförbundet måste enligt stadgarna vara medlem.
Medlem är man om man erlagt stadgeenliga avgifter, är I-medlem eller ständig medlem.

Frågor

Ring (019-277 24 80) eller e-posta (kansliet@svenskbridge.se) SBF:s kansli, om du har frågor eller behöver hjälp med I-medlemskap.

Varmt välkommen till Svenska Bridgeförbundet!