Avvikande händelser

Sverige har inte haft något bra sätt att hantera rapporter om oetiskt beteende, undvikande av att kommunicera metoder, undvikande att förklara metoder eller andra misstänkta beteenden gällande själva kortspelet.

PDF-fil för utskrift

Hädanefter ska sådana rapporter med bifogat underlag skickas till TK för hantering.
Detta gäller inte enstaka tillfällen, vilka ska hanteras av TL.

TL avgör om sådant ärende ska remitteras till TK för hantering och det ska i sådana fall åtföljas av underlag. TK kommer därefter att hantera ärendet.

Om TK anser att det finns ett fortsatt suspekt beteende eller om det finns misstankar om fusk ska ärendet skickas vidare till DN som får göra en vidare utredning

Ärenden skickas till e-post tk@svenskbridge.se

Observera att dessa ärenden gäller själva kortspelet och ska inte blandas ihop med spelares beteende vid bordet i övrigt, sådana ärenden ska även fortsättningsvis gå till Disciplinnämnden (DN)

Sveriges Bridgeförbund
Tävlingskommittén