SM Par Open 2021

Preliminär finalplatsfördelning och startlista

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 3 3,00 3 3,00 3 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän --- 0,00 0 0,00 10 1,89 2 0,61 1
Dalarna --- 0,00 0 0,00 0 9,56 10 3,10 3
Gotland 16 14,25 15 4,51 5 12 2,27 2 0,74 1
Gävle --- 0,5 0,00 0 0,00 0 0,5 8,83 9 2,71 3
Göteborg 14 1 13,47 14 3,94 4 48 1 10,08 10 2,95 3
Halland 7 6,24 7 1,97 2 0 8,90 9 2,89 3
Jämtland 8 7,13 8 2,25 2 17 3,22 3 1,05 1
Jönköping --- 0,00 0 0,00 22 4,16 4 1,35 1
Medelpad --- 0,00 0 0,00 0 1,51 1 0,49 1
Mälardalen 10 8,91 9 2,82 3 20 3,79 4 1,23 1
Norrbotten --- 0,00 0 0,00 0 2,84 3 0,92 1
Skåne 8 1,5 8,63 9 2,25 2 0 1,5 18,82 19 5,63 5
Stockholm 23 1 21,49 22 6,48 7 0 1 17,09 17 5,23 5
Sydöstra 8 1 8,13 9 2,25 2 75 1 12,83 13 3,84 4
Uppland 15 4,5 17,86 14 4,22 4 0 4,5 10,75 11 2,03 2
Värmland 13 0,5 12,08 13 3,66 4 27 0,5 5,61 6 1,66 1
Vä-botten --- 0,5 0,00 0 0,00 0 0,5 3,34 3 0,92 1
Västergöt 18 16,03 15 5,07 5 0 16,18 16 5,26 5
Ångerman --- 0,00 0 0,00 8 1,51 1 0,49 1
Örebro 12 10,69 11 3,38 3 0 12,21 12 3,97 4
Östra Mel 22 1,5 21,10 21 6,20 6 78 1,5 13,61 14 3,93 4
Totalt 177 12 170 52 318 12 170 52