SM Par Veteran 2021

Innevarande år Föregående år
Distrikt Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa Par i kval Bonus Kvot Till final Kvot Bet. resa
Direktkval 6 6,00 6 6,00 6 1 1,00 1 1,00 1
Bohuslän 18 4,73 5 4,73 5 11 0,86 1 0,86 1
Dalarna 16 4,21 2 4,21 4 10 0,78 1 0,78 1
Gotland 11 2,89 3 2,89 3 --- 0,00 0 0,00
Gävle --- 0,00 0 0,00 61 4,77 5 4,77 5
Göteborg 12 3,15 3 3,15 3 23 1,80 2 1,80 2
Halland 8 2,10 2 2,10 2 22 1,72 2 1,72 2
Jämtland 8 2,10 2 2,10 2 9 0,70 1 0,70 1
Jönköping --- 0,00 0 0,00 13 1,02 1 1,02 1
Medelpad --- 0,00 0 0,00 20 1,56 2 1,56 2
Mälardalen 8 2,10 2 2,10 2 19 1,49 1 1,49 1
Norrbotten --- 0,00 0 0,00 17 1,33 1 1,33 1
Skåne 8 2,10 2 2,10 2 0 1,10 1 1,10 1
Stockholm 18 4,73 5 4,73 5 83 6,49 6 6,49 6
Sydöstra 6 1,58 2 1,58 2 39 3,05 3 3,05 3
Uppland 16 4,21 5 4,21 4 48 3,75 4 3,75 4
Värmland 13 3,42 4 3,42 4 30 2,35 2 2,35 2
Vä-botten --- 0,00 0 0,00 14 1,10 1 1,10 1
Västergöt --- 0,00 0 0,00 99 7,74 8 7,74 8
Ångerman --- 0,00 0 0,00 18 1,41 1 1,41 1
Örebro 9 2,37 3 2,37 2 17 1,33 1 1,33 1
Östra Mel 24 6,31 6 6,31 6 85 6,65 7 6,65 7
Totalt 181 52 52 639 52 52