Klubbnyheter

Bästa Bridgespelare.

Corona pandemin har orsakat många problem i vårt samhälle.
Vi vill passa på att tacka alla medlemmar som solidariskt har stöttat klubben med inbetalning av medlemsavgifteten.

Hej Skara BS
Cornona Pandemin har satt stora käppar i hjulen och vår ambition har varit att starta så fort Folkhälsomyndigheten ger tillåtelse.

Hej Bridgevänner

Hej Bridgevänner.

Styrelsen för Skara BS skjuter på säsongsstarten, tisdagen den 1 september, tills vidare på grund av rådande Pandemi och risk för en andra våg med tillhörande smittspridning.

Vår tidigare kassör och allt i allo, Leif Högberg har avlidit efter en kort tids sjukdom och lämnat oss i sorg.
Leif var en välkänd och uppskattad profil i vår klubb i många år.
Våra tankar går till familjen.
Styrelsen

Hej alla Bridgevänner
Skara Bridgesällskap ställer in vårens alla spelningar inklusive ”Sommar-Bridgen” på Händenegården pga oron för smittspridning av Corona viruset.

Årets klubbmästerskap startade torsdagen 6 februari…Ställning KM Annalisa Bergström och Anna-Lisa Nilsson delar ledningen med Göran Jönsson och Uno Ljungström

Hej Alla Bridgevänner.
Skara BS flyttar till ny lokaler efter alla år på Viktoriagården.
Ny lokal blir Händenegården straxt utanför Skara, Händene kyrka.

Sidor