Skåneserien > 2018/2019

Serie Beskrivning
1 Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!
2 Norra Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!
2 Västra Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)
2 Sydvästra Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!
2 Södra Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!
3 Nordöstra Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!
3 Norra Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!
3 Södra A Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!
3 Södra B Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!
4 Sydvästra Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!
4 Södra Se mer om fasta speldagar, tävlingsbestämmelser mm [här](http://skanesbf.svenskbridge.se/Skane/infoskane.htm)!