Deltagare

Deltagare Riksstämma |

Anmälan

Maila er anmälan till Micke Melander på e-post >>e-post . Ni ska uppge följande:

  • Namn och MID
  • Distrikt
  • Boende
  • Resor
  • Om ni vet antalet delegater, men inte har namnen går det bra att anmäla det och återkomma med namn senare.

Sista anmälningsdag är 6 september.

Information om boende hittar du här. Information om resekostnader och reseersättning hittar du här.