Utbildning

Det är ett rimligt krav på alla bridgeklubbar att de kan erbjuda någon form av utbildning till den som vill lära sig spela. Kan ni inte leva upp till det kravet bör ni sätta högsta prioritet på att hitta någon inom klubben som kan ta det ansvaret.

Vad är viktigt?

Helst bör ni kunna erbjuda flera olika alternativ för dem som vill lära sig spela. Den traditionella terminslånga bridgekursen fungerar utmärkt för många - men inte alla.

Ju bättre ni lyckas med er rekrytering, desto viktigare blir det bygga upp en stab av ledare som kan ansvara för era olika aktiviteter - både regelrätta bridgelärare och medlemmar som kan hålla i andra typer av träffar. Förbundet kommer arrangera utbildning för bridgelärare (oklart i vilken form) under 2021. Kanske har ni erfarna bridgelärare som kan skola in nya personer i uppdraget. Det finns också en uppsjö av material för kursledare som ni kan ta stöd av.

Vad gäller material, så rekommenderar vi förbundets folder om minibridge som startpunkt. Därefter finns en rad material som stöd för vidareutbildning som kan beställas via Bridgeförlaget.

Vid alla utbildningsinsatser är det viktigt att reflektera över den grupp ni arbetar med. I bästa fall har ni deltagare som är intresserade av bridge på ungefär samma nivå, och därtill känner någon typ av samhörighet med varandra. I så fall behöver ni inte förhålla er särskilt mycket till själva gruppen. Jobbar ni däremot med dysfunktionella grupper, där vissa har ett starkt intresse och andra är oengagerade, bör ni försöka hitta sätt att dela upp deltagarna så att de som är mest intresserade kan ”hitta varandra”.

Metoder

Av både resursskäl och sociala skäl vill ni inte splittra upp era nya spelare på för många olika utbildningsmetoder. För de flesta klubbar kommer ett alternativ A och B, med ett individuellt utformat C-alternativ, vara ett lagom stort utbud.

Bridgekurs: Den vanligaste metoden för att utbilda nya bridgespelare är någon form av återkommande kursverksamhet, där en eller ett fåtal ledare utbildar flera personer samtidigt. Praktiskt och förhållandevis enkelt att organisera, plus att ett sådant format även underlättar den kommande inslussningen till tävlingsspel eftersom spelarna blir ”klara” samtidigt.

”Bridgeträffar” Återkommande träffar för personer som gillar att spela kort, snarare än en uppstyrd utbildning. Ett alternativ för dem som inte på stående fot vill binda sig vid (och kanske betala för) en hel kurs. Alltså ett mjukare, mer socialt och mindre stramt alternativ där ni träffas och ”odlar” kontakten med spelet och klubben. Självklart arbetar ni även här med målet att göra så många som möjligt till aktiva klubbspelare - det är bara tempot och angreppssättet som skiljer sig åt. Till skillnad från en kurs, med givna tidpunkter för start och avslut, går det dessutom utmärkt att ta med sig en intresserad kompis…

”Alternativ C”: Den individuellt anpassade lösningen när inget av de två första alternativen passar. Kanske några kvällars övningsspel med en mentor om ni råkar få in tre eller fyra nya spelare samtidigt. Kanske en återkommande lunchaktivitet på en arbetsplats.

Fördjupningsutbildning: Det är inte bara era nya spelare som behöver och uppskattar utbildning. Ju mer era befintliga spelare lär sig, desto roligare kommer det bli för dem att spela, och i samma takt minskar risken att de slutar. Se därför till att ni kan erbjuda utbildning även efter att inlärningsprocessen är avslutad. Kanske i form av en fortsättningskurs eller återkommande korta utbildningspass för dem som vill komma till spellokalen en timme innan kvällens tävling.

Organisation och funktioner

Ni bör utse en utbildningsansvarig som håller ihop och utvecklar klubbens utbildningsverksamhet och tar ett huvudansvar för att rekrytera ledare till era aktiviteter. Hen bör även se till att alla era ledare träffas någon gång per år för att lära känna och kunna hjälpa varandra.

Vid sidan av det själva undervisningen består utbildningsverksamhet av en väldig mängd praktikaliteter - bokning av lokal, inbjudan/information, hantering av anmälningar, mat/fika, material och hjälpmedel etc. Det är klokt att sammanställa någon form av manual för hur ni arrangerar era utbildningar. Inte minst underlättar det för den som är ny som ledare, och har fullt upp med sitt pedagogiska upplägg.